Main Menu
User Menu

748. skupina pro řízení zásobovacích operací [2008- ]

748th Supply Chain Management Group

     
Název:
Name:
748. skupina pro řízení zásobovacích operací
Originální název:
Original Name:
748th Supply Chain Management Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.03.2008
Předchůdce:
Predecessor:
748. skupina bojové podpory
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2008-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/748-skupina-pro-rizeni-zasobovacich-operaci-2008-t138121#452265Verze : 1
MOD