Main Menu
User Menu

74. střelecký pluk [1954-1958]

74th Rifle Regiment

     
Název:
Name:
74. střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
74. střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
74. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
74. motostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-09.05.1955 12. střelecká divize
09.05.1955-01.10.1958 20.střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1958 Karlovy Vary
Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.10.1958
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1954-01.10.1958
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.10.1958 Bělocerkevský střelecký pluk
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.10.1958 VÚ 2071 Karlovy Vary
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 39 (74. střelecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/74-strelecky-pluk-1954-1958-t50795#406758Verze : 0
MOD
74. střelecký pluk [1954-1958]


Velitelství pluku vzniklo 1. listopadu 1954 přejmenováním z velitelství 74. pěšího pluku [1951-1954]. Nacházelo se v Karlových Varech, podléhalo velitelství 12. střelecké divise [1954-1955] a od května 1955 velitelství 20. střelecké divise [1955-1958]. Od svého vzniku užíval pluk krycího označení VÚ 2071 a od svého vzniku do května 1955 nesl čestný název „Bělocerkevský“.
Velitelství pluku bylo 1. října 1958 přejmenováno na velitelství 74. motostřeleckého pluku [1958-1990].


Prameny:
VÚA Praha, fond 39
URL : https://www.valka.cz/74-strelecky-pluk-1954-1958-t50795#194597Verze : 0
MOD