Main Menu
User Menu

738. letecká expediční poradní skupina [RRRR-RRRR]

738th Air Expeditionary Advisory Group

     
Název:
Name:
735. skupina pro zásobovací operace
Originální název:
Original Name:
735th Supply Chain Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.2010
Předchůdce:
Predecessor:
735. skupina pro řízení zásobovacích operací
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.06.2010-30.07.2010 635. křídlo pro řízení zásobovacích operací
30.07.2010-DD.MM.RRRR 635. křídlo pro zásobovací operace
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/738-letecka-expedicni-poradni-skupina-RRRR-RRRR-t138119#452263Verze : 1
MOD