Main Menu
User Menu

72. výsadkový prapor (školní) [1969-1976]

72nd Airborne Battalion (school)

     
Název:
Name:
72. výsadkový prapor (školní)
Originální název:
Original Name:
72. výsadkový prapor (školní)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1976
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.09.1976 22. výsadkový pluk
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.09.1976 Prostějov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1969-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-01.09.1976
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1969-01.09.1976 Velitelství a štáb
01.09.1969-01.09.1976 Škola důstojníků v záloze
01.09.1969-01.09.1976 Poddůstojnická škola
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.09.1976 VÚ Prostějov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (72. výsadkový prapor)
URL : https://www.valka.cz/72-vysadkovy-prapor-skolni-1969-1976-t49350#408590Verze : 2
MOD

72. výsadkový prapor - školní


Vznik: 1. 9. 1969 z jednotek zrušené 22. výsadkové brigády


Krycí číslo:


Dislokace: Prostějov


Nadřízený stupeň: 22. výsadkový pluk


Velitelé:
pplk. L. Opletal
mjr. Švirec


Podřízené jednotky:
- velitelství a štáb
- Škola důstojníků v záloze
- Poddůstojnická škola
- organizační prvek přípravy záloh a mobilizačního rozvinutí


Předurčení:
Plnil úlohy školícího a výcvikového střediska a v případě branné pohotovosti by plnil i funkci doplňovacího střediska pro všechny existující součásti výsadkových jednotek.


Zrušení:


Zdroj:
Švrlo, P.: Slovenskí vojenskí výsadkári (1939 - 2004)
archív autora
URL : https://www.valka.cz/72-vysadkovy-prapor-skolni-1969-1976-t49350#191471Verze : 0
MOD