Main Menu
User Menu

717. noční bombardovací letecký pluk [1942-RRRR]

717th Night Bomber Aviation Regiment

717. nočný bombardovací letecký pluk

717-й ночной бомбардировочный авиационный полк (717 нбап / нлбап)

     
Název:
Name:
717. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
717-й ночной бомбардировочный Харьковский Краснознаменный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1942
Předchůdce:
Predecessor:
300. bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.05.1942-DD.06.1942 2. úderná letecká skupina
14.06.1942-DD.MM.RRRR 242. nočná bombardovacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
25.03.1942-DD.05.1943 Alchimov, Konstantin Pantelejevič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Goloboroďko, Ivan Petrovič (Podpolkovnik / Подполковник)
01.05.1944-DD.MM.RRRR Kalinin, Vasilij Jefimovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Charkovský
Vyznamenání:
Decorations:
20.03.1945 Rad červenej zástavy
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
25.03.1942 - 20.11.1943
15.03.1944 - 07.09.1944
24.11.1944 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap717.php
URL : https://www.valka.cz/717-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-RRRR-t219692#614382Verze : 0
MOD