Main Menu
User Menu

716. frontový bombardovací letecký pluk [1941-RRRR]

716th Short-Range Bomber Aviation Regiment

716-й ближний бомбардировочный авиационный полк (716 ббап)

     
Název:
Name:
716. frontový bombardovací letecký pluk1)
Originální název:
Original Name:
716-й ближний бомбардировочный Киркенесский авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.11.1941-DD.MM.RRRR 29. záložný letecký pluk
09.04.1942-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 7. samostatnej armády
26.02.1943-10.11.1944 257. zmiešaná letecká divízia
DD.MM.RRRR-14.11.1944 261. zmiešaná letecká divízia
14.11.1944-DD.MM.RRRR rezerva STAVKA
Dislokace:
Deployed:
DD.11.1941-DD.MM.RRRR Ivanovo, Ivanovská oblasť
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR Lodejnoje Pole, Jarovščina /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sarajärvi, ?
01.10.1944-DD.MM.RRRR ?, Arktika /

Velitel:
Commander:
DD.11.1941-DD.06.1942 Paščin, Ivan Saveljevič (Kapitan / Kапитан)
DD.07.1942-DD.MM.RRRR Paščin, Ivan Saveljevič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Paščin, Ivan Saveljevič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
14.11.1944-DD.MM.RRRR Kirkenesský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) pluk mal v rôznych obdobiach rôzne označenia:
716. ľahký bombardovací letecký pluk
716. nočný bombardovací letecký pluk
716. letecký pluk nočných bombardérov

- v bojujúcej armáde od 09.04.1942 do 14.11.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://www.proza.ru/2017/11/11/1875
https://www.ivanovo1945.ru/doc/polki_716nbap.html
ru.wikipedia.org

716. frontový bombardovací letecký pluk  [1941-RRRR] - na pečiatke pluku je uvedený názov: 716 aviacionnyj polk B.B., teda 716. letecký pluk frontových bombardérov

na pečiatke pluku je uvedený názov: 716 aviacionnyj polk B.B., teda 716. letecký pluk frontových bombardérov
URL : https://www.valka.cz/716-frontovy-bombardovaci-letecky-pluk-1941-RRRR-t219738#614532Verze : 2
MOD
Príslušníci 716. leteckého pluku, neďaleko mesta Lodejnoje Pole, rieka Svir, rok 1942. Všimnite si v popredí nastojato uložené letecké bomby, ktoré tvorili hlavnú výzbroj nočných bombardovacích dvojplošníkov Po-2. Kvôli nižšiemu rozlíšeniu fotografie nie je možné s istotou určiť hodnosť uprostred stojaceho dôstojníka. S veľkou pravdepodobnosťou ide o veliteľa pluku I.S. Paščina.

saveimg.ru

URL : https://www.valka.cz/716-frontovy-bombardovaci-letecky-pluk-1941-RRRR-t219738#614534Verze : 4
MOD
Pilotka 716. leteckého pluku mladšij lejtenant Polina Alexandrovna Minajeva (Žiľcova) (Минаева (Жильцова) Полина Александровна).

vk.com

URL : https://www.valka.cz/716-frontovy-bombardovaci-letecky-pluk-1941-RRRR-t219738#614551Verze : 0
MOD