Main Menu
User Menu

715. noční bombardovací letecký pluk [1942-1944]

715th Night Bomber Aviation Regiment

715. nočný bombardovací letecký pluk

715-й ночной бомбардировочный авиационный полк (715 нбап / нлбап)

     
Název:
Name:
715. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
715-й ночной бомбардировочный Каменец-Подольский авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1944
Nástupce:
Successor:
715. bitevný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.06.1942-10.05.1944 208. nočná bombardovacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.08.1942-DD.12.1943 Zamjatin, Ivan Josifovič (Major / Mайор)
DD.01.1944-DD.05.1944 Zamjatin, Ivan Josifovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
03.04.1944-DD.MM.RRRR Kamenec-Podoľskij
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 26.06.1942 do 10.05.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap715.php
ru.wikipedia.org
https://tm-courier.ru/archives/143298
tehnika.spb.su
URL : https://www.valka.cz/715-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1944-t219754#614562Verze : 1
MOD
Hoci sa z podpisu na nižšie zobrazenom návrhu na udelenie vyznamenania na prvý pohľad javí, že veliteľom pluku bol v novembri 1943 kapitan Zabludovskij, nie je tomu tak. Z návrhov na udelenie vyznamenaní kapitanovi, resp. neskôr majorovi A.J. Zabludovskemu jednoznačne vyplýva, že bol v uvedenom období len zástupcom veliteľa 715. leteckého pluku. Je preto logické, že práve on podpísal za veliteľa pluku, majora Zamjatina, predmetný návrh. Po správnosti mal mať preto pred funkciou veliteľ uvedenú skratku vrid (врид). Táto skratka v preklade značí "dočasne vykonávajúci funkciu".

https://podvignaroda.ru/?#id=20346277
pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/715-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1944-t219754#614569Verze : 2
MOD