Main Menu
User Menu

711. frontový bombardovací letecký pluk [RRRR-1942]

711st Short-Range Bomber Aviation Regiment

711-й ближний бомбардировочный авиационный полк (711 ббап)

     
Název:
Name:
711. frontový bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
711-й ближний бомбардировочный (ближнебомбардировочный) авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1942
Nástupce:
Successor:
876. samostatný zmiešaný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.01.1942-24.05.1942 Vzdušné sily 3. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kovalev, ? (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-09.05.1942 Kapkanec, Ivan Safronovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 05.01.1942 do 24.05.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap711.php
litsait.ru
URL : https://www.valka.cz/711-frontovy-bombardovaci-letecky-pluk-RRRR-1942-t218589#612287Verze : 0
MOD
Doklad o tom, že pluku velil vo februári 1942 kapitan Kovalev. Ide však o v ruskom jazyku dosť frekventované meno, takže sa mi zatiaľ nepodarilo dohľadať meno a meno po otcovi, ktoré by pomohli určiť bližšie údaje.

V mesiaci máj 1942 už pluku velil major Kapkanec.

pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/711-frontovy-bombardovaci-letecky-pluk-RRRR-1942-t218589#612291Verze : 5
MOD