Main Menu
User Menu

706. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942]

706th Night Bomber Aviation Regiment

706. nočný bombardovací letecký pluk

706-й ночной бомбардировочный авиационный полк (706 нбап / нлбап)

     
Název:
Name:
706. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
706-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.02.1942
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.11.1941-02.12.1941 Vzdušné sily Západného frontu
02.12.1941-25.02.1942 Vzdušné sily 10. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.11.1941-DD.MM.RRRR Viskovskij, Boris Konstantinovič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-25.02.1942 Viskovskij, Boris Konstantinovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 29.11.1941 do 25.02.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
parnasse.ru
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap706.php
URL : https://www.valka.cz/706-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t219763#614581Verze : 0
MOD
Z návrhov na udelenie vyznamenaní príslušníkom 706. nočného bombardovacieho leteckého pluku je zrejmé, že veliteľom pluku bol kapitan, neskôr major Viskovskij. O tom, že bol veliteľom pluku práve Boris Konstantinovič Viskovskij svedčí konštatovanie v priloženom návrhu na udelenie vyznamenania: "будучи командиром 706 ночного бомбардировочново авиаполка на самолетах По-2 участвовал..." (ako veliteľ 706. nočného bombardovacieho leteckého pluku na lietadlách Po-2 sa zúčastnil...).

https://podvignaroda.ru/?#id=43738130

URL : https://www.valka.cz/706-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t219763#614591Verze : 2
MOD