Main Menu
User Menu

7. zákopnická eskadrona [1939-1939]

7 Szwadron Pionierów/7th Pioneer Squadron

     
Název:
Name:
7. zákopnická eskadrona
Originální název:
Original Name:
7 Szwadron Pionierów 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
7. zákopnická eskadrona
Datum zániku:
Disbanded:
26.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-09.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
09.09.1939-13.09.1939 Skupina velitele 3. oddílu jízdního dělostřelectva (?) 3)
13.09.1939-24.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda (po reorganizaci)
24.09.1939-26.09.1939 Kresová jezdecká brigáda II 4)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-29.?).08.1 39 Vilno (lit. Vilnius)/? / , ?
29.?).08.1-39.31.?).0 .1939 Vilno / -Lida-Wołkowysk / -Czeremcha-Siedlce-Varšava-Koluszki/Rogów/Gałków Duży/přesun po železnici / 5), ?
31.08.1939-01.09.1939 prostor Koluszki/Brzeziny-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /? / 6), ?
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/? / 6), ?
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-lesy lesní správy Lubień/noční přesun / 6), ?
04.09.1939-05.09.1939 lesy lesní správy Lubień/? / 6), ?
05.09.1939-06.09.1939 lesy lesní správy Lubień-les jihovýchodně Sulejów/noční přesun / 6), ?
06.09.1939-07.09.1939 les jihovýchodně Sulejów-???-les západně Przysucha/noční přesun / , ?
07.09.1939-08.09.1939 les západně Przysucha-???-prostor Jedlińsk-les severovýchodně Radom/noční přesun / , ?
08.09.1939-le. s.vero ýchodně Radom-???-prostor Świerże Górne/přesun / , ?
09.09.1939-pr.st.r Ś ierże Górne-Maciejowice-Podzamcze/přesun / , ?
09.09.1939-10.09.1939 Podzamcze-les prostor Kolonia Życzyn/noční přesun / , ?
10.09.1939-11.09.1939 les prostor Kolonia Życzyn-???-severně Deblin-???-prostor Sobieszyn/noční přesun / , ?
11.09.1939-12.09.1939 prostor Sobieszyn/? / , ?
12.09.1939-pr.st.r So ieszyn-Przytoczno-Łysobyki (Jeziorzany)-Michów-les jižně Kunów/přesun / , ?
12.09.1939-14.09.1939 les jižně Kunów/přesun / 6), ?
14.09.1939-15.09.1939 les jižně Kunów-???-les jižně Świdnik/noční přesun / 6), ?
15.09.1939-16.09.1939 les jižně Świdnik/? / 6), ?
16.09.1939-17.09.1939 les jižně Świdnik-Mełgiew-Piaski-Struża-prostor Wólka Kańska/noční přesun / 6), ?
17.09.1939-19.09.1939 prostor Wólka Kańska/? / 6), ?
19.09.1939-20.09.1939 prostor Wólka Kańska-Kraśniczyn-Wojsławice-prostor Grabowiec/přesun / 6), ?
20.09.1939-21.09.1939 prostor Grabowiec-Niewirków-Dub-Szczerbiki-prostor Przewale-???/noční přesun / 6), ?
21.09.1939-??.-p.osto Czartowiec-???/? / 6), ?
22.09.1939-??.-j.žn� Komarów Osada-???/přesun / 6), ?
22.09.1939-23.09.1939 ???-Bondyrz-Majdan Sopocki/přesun / 6), ?
23.09.1939-24.09.1939 prostor Majdan Sopocki/? / , ?
24.09.1939-25.09.1939 prostor Ruda Różaniecka(?)-lesy jižně Wólka Horyniecka/noční přesun / , ?
25.09.1939-26.09.1939 lesy jižně Wólka Horyniecka-??? / -Niemirów (ukr. Немирів)-Nakoneczne(ukr. Наконечне)-Leszczesne (ukr. ???)/přesun, boj a likvidace /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-26.09.1939 Lichtarowicz, Józef (rotmistrz)
Výzbroj:
Armament:
Zákopnická eskadrona
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Zákopnická eskadrona č. 7 (Szwadron Pionierów nr 7). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako zde.
2) Eskadrona byla zničena v obci Leszczesna v boji s praporem sovětské 99. střelecká divize. Po půlhodinovém urputném boji se části eskadrony podařilo uniknout a vyhnout se obklíčení. Část v čele s neznámým poručíkem, která padla do sovětského zajetí, byla podle svědectví už zajatého velitele Kresové jezdecké brigády II na místě vyvražděna. Rozprášené zbytky eskadrony se po boji pravděpodobně připojily ke zbytkům 4. hulánského pluku a 27.09.1939 většinou padly do německého zajetí.
3) 09.09.1939 přes silniční most u obce Świerże Górne (v polské historiografii je uváděn jako most pod Maciejowicami) ustoupila část velitelství brigády, velitel 3. oddílu jízdního dělostřelectva s oddílovým průzkumem, 7. zákopnická eskadrona, část 3. spojovací eskadrony, Cyklistická eskadrona Vilenské jezdecké brigády a drobné části 4. hulánského pluku ještě před jeho zničením do prostoru lesů u obce Podzamcze. Většina zdrojů uvádí, že nad částí těchto sil převzal velení velitel 3. oddílu jízdního dělostřelectva pplk. Józef Droba a při ústupu 12.09.1939 navázal u obce Kunów kontakt s jednotkami Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski. Zakrzewski uvádí k datu 12.09.1939: „K večeru se ke mně připojily zhruba 2 čety 4. hulánského pluku, stejný počet cyklistů od Vilenské jezdecké brigády a několik lidí od 3. oddíl jízdního dělostřelectva.“ Zjevně se jedná o skupinu pplk. Droby. Wróblewski uvádí, že celou skupinu (včetně zákopnické eskadrony) vedl zástupce velitele 4. hulánského pluku pplk. Święcicki. Pravděpodobně se jedná o dvě různé skupiny, protože jiné zdroje uvádějí, že část brigádního velitelství se spojovací a zákopnickou eskadronou se k jednotkám plk. Zakrzewského připojily teprve kolem 14.09.1939.
4) 24.09.1939 byla brigáda rozpuštěna a její zbytky byly zařazeny do nově vzniklé Kresové jezdecké brigády II.
5) Data zahájení a ukončení přesunu nejsou ve zdrojích uvedeny. Většina jednotek brigády zahájila přesun v noci z 29. na 30.09. 1939 a ukončila 31.08.1939 vyvagonováním v uvedených stanicích. Osa přesunu je uvedena podle osy 4. hulánského pluku, který eskadronu mobilizoval.
6) Činnost, dislokace a osa přesunu nejsou ve zdrojích uvedeny, a proto je uvádím pouze orientačně.
Zdroje:
Sources:

www.stankiewicze.com
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 46;
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 129-130
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, str. 165,182
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986, str. 174-176; 264, 273-274
Zakrzewski, Adam: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/A/1, str. 72-73 (74-75)

URL : https://www.valka.cz/7-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t190771#551397Verze : 0
MOD

Velitelská sestava 7. zákopnické eskadrony:


velitel eskadrony – 24.08.1939-26.09.1939 setník (rotmistrz) Józef Lichtarowicz 1)
velitel I. čety – 24.08.1939-26(?).09.1939 poručík jezdectva Henryk Józef Witkowski 2)
velitel II. čety – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 3)
velitel III. čety (chemické) – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 3)
velitel trénu – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 3)


Poznámky:
1) (19.03.1900-20.08.1944). Po kapitulaci zbytků Jezdecké operační skupiny Anders se mu podařilo s několika jinými důstojníky skupiny uniknout do Maďarska a později do Francie. Tam byl zařazen do 2. vilenského přezvědného oddílu (2 Wileński Dywizjon Rozpoznawczy) 2. pěší střelecká divize (2 Dywizja Strzelców Pieszych). Po kapitulaci Francie se dostal do Velké Británie, kde v roce 1944 sloužil v polské 1. obrněné divizi (1 Dywizja Pancerna). Padl ve Francii v boji u obce Coudehard jako ubytovatel (kwatermistrz) 8. praporu brabantských střelců (8 Batalion Strzelców Brabanckich). Byl vyznamenán in memoriam stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
2) (21.04.1908-27(?).07.1944). Vyhnul se zajetí a zapojil se do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje/Zemské armády. Byl povýšen do hodnosti setníka (rotmistra). Padl při osvobozování Lvova jako styčný důstojník Zemské armády při štábu jednotek Rudé armády.
https://www.lwow.home.pl/spotkania/epilog.html
3) Velitel není ve zdrojích uveden.


Zdroje:
www.stankiewicze.com
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/7-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t190771#551400Verze : 0
MOD