Main Menu
User Menu

7. výsadková dělostřelecká skupina [1996-2017]

7th Artillery Airborne Group

Grupo de Artillería de Campaña Aerotransportable VII (GACA VII)

     
Název:
Name:
7. výsadková dělostřelecká skupina
Originální název:
Original Name:
Grupo de Artillería de Campaña Aerotransportable VII (GACA VII)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1996
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecká skupina lehké výsadkové brigády
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1996-01.01.2017 7. lehká výsadková brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.1996-01.01.2017 Pontevedra, Campolongo

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1996-01.01.2017 7. protiletadlová baterie

Ručně vyplněné položky:
01.07.1996-01.01.2017
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/brilat
URL : https://www.valka.cz/7-vysadkova-delostrelecka-skupina-1996-2017-t85429#320794Verze : 2
MOD
Skupina polného delostrelectva brigády ľahkej aerotransportnej pechoty Galicia bola vytvorená roku 1966 v meste Coruňa, tvoriac časť brigády ako skupina priamej podpory.
1.2.1988 je preložená do mesta Pontevedra, dediac históriu Pluku polného delostrelectva No 28. Tento Pluk polného delostrelectva má bohatú históriu a jeho vznik sa datuje do roku 1707, kedy je vytvorená rota delostrelcov z Galície a pokračuje v existencii a prechádza rôznymi zmenami až roku 1802 dostáva pomenovanie 4 Pluk pešieho delostrelectva. Roku 1931 dostáva označenie Pluk ľahkého delostrelectva No 16 a hrdinsky sa zapojí do občianskej vojny.
IV skupina diel 100/16 v roku 1939 je naloďované na loď Castillo de Olitev Cartagene a je pritom pod ťažkou paľbou a v ten deň pri tom zahynie mnoho jeho príslušníkov. Toho istého roku je vytvorený Pluk delostrelectva No 48 a Pluk delostrelectva No 28. Roku 1960 je pluk delostrelectva No 48 rozpustený a jeho históriu preberá Pluk delostrelectva No 28. 1979 je tento pluk presunutý na základňu do Pontevedry a tam preberá tradície a históriu rozpusteného Zmiešaného pluku delostrelectva No 3.

Skupine poľného delostrelectva VII patrí aj batéria rakiet SAM Mistral.
Skupina delostrelectva BRILAT Galicia VII je jednotkou aerotransportnou a je schopná svojou paľbou z húfnic a ostatných zbraní efektívne podporovať ostatné zložky Brigády aerotransportnej pechoty pri plnení ich bojových povinností.
Skupina sídli v Pontevedra, na základni Campo Longo a je súčasťou BRILAT Galicia VII a je súčasťou síl rýchlej reakcie.

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/brilat/index
Ministerio de Defensa Espaňa
es.geocities.com/heraldicamilitar/

URL : https://www.valka.cz/7-vysadkova-delostrelecka-skupina-1996-2017-t85429#315808Verze : 1
MOD