Main Menu
User Menu
Reklama

7. pěší divize [1914-1919]

7. Infanterie-Division

7. Infanterie-Division
7. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - MagdeburgPodriadené jednotky:13. Infanterie-Brigade / Magdeburg
13. pešia brigáda / sídlo: Magdeburg


14. Infanterie-Brigade / Halberstadt
14. pešia brigáda /sídlo: Halberstadt


7.Kavallerie-Brigade / Magdeburg
7. jazdecká brigáda / sídlo: Magdeburg


7.Feldartillerie-Brigade / Magdeburg
7. brigáda poľného delostrelectva /sídlo: Magdeburg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


1/2 Magdeburgisches Husaren-Regiment 10
½ Husársky pluk grófa (magdeburský) č. 10


Division-Brückentrain-Abteilung 7
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 7


Nadradené stupne:


2. Armee - 2. armáda
IV. Armeekorps – 4. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/7-pesi-divize-1914-1919-t66391#234963Verze : 0
MOD
Reklama