Main Menu
User Menu

7. oddělení /osvětové/ hlavního štábu branné moci [1922-1927]

7th Section /Promotion/ of the Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
7. oddělení /osvětové/ hlavního štábu branné moci
Originální název:
Original Name:
7. oddělení /osvětové/ hlavního štábu branné moci
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.03.1922
Předchůdce:
Predecessor:
6. oddělení /mravní výchovy/ ministerstva národní obrany
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1927
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
09.03.1922-01.01.1927 Výchovný odbor hlavního štábu branné moci
Dislokace:
Deployed:
09.03.1922-01.01.1927 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
09.03.1922-01.01.1927 Oberpfalzer, František, PhDr. (ministerský tajemník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
Fidler, Jiří: Na čele armády. Praha, Naše vojsko 2005.
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/7-oddeleni-osvetove-hlavniho-stabu-branne-moci-1922-1927-t166806#501813Verze : 1
MOD