Main Menu
User Menu

7. hulánský pluk [1939-1939]

7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego/7th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
7. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
7 Pułk Ułanów Lubelskich imienia generała Kazimierza Sosnkowskiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
7 hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-24.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Mińsk Mazowiecki/? /
26.08.1939-30.08.1939 Mińsk Mazowiecki-Łochów-Wyszków-Pułtusk-Łanięta/přesun / 2)30.08.1939-31.08.1939 Łanięta/? /
01.09.1939 Łanięta-Krzynowłoga Mała/? /
02.09.1939 Oględa Szlachecka-Zakocie/prostor /
03.09.1939 Dobrzankowo/prostor /
04.09.1939 Bogate-Szczuki/prostor /
05.09.1939 Maków-Pułtusk-Myków Stary-Zatory/přesun /
06.09.1939 Zatory/prostor /
06.09.1939-07.09.1939 prostor Zatory-Białebłoto/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Jaszczułty/Dalekie-Wyszków-Dąbrówka/přesun /
08.09.1939-10.09.1939 Dąbrówka/? /
11.09.1939 Głęboczyca/? /
12.09.1939 Cierpięta-Wiśniewo/prostor /
13.09.1939 Wiśniewo-Cegłów-Kaczory/přesun /
14.09.1939 Kaczory-Budy-Żebrak/přesun /
15.09.1939 Szyszki/prostor /
16.09.1939 Wróblina-Skrzyszew/přesun /
17.09.1939 Ustrzesz-Wohyń/přesun /
18.09.1939 Rudno-Parczew/přesun /
19.09.1939 Wola Wereszczyńska-Chełm-Wojsławice/? /
20.09.1939-22.09.1939 Rogów-Żuków/prostor /
22.09.1939 Dub/prostor /
23.09.1939 Komarów-Janówka-Polanówka-Rachodoszcze/přesun /
24.09.1939 Boża Wola-severně Suchowola/prostor /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-26.08.1939 Michalski, Leonard Jerzy (pułkownik kawalerii) 3)
26.08.1939-30.09.1939 Skrzynecki, Marian (podpułkownik kawalerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-10.09.1939; 22.09.1939-24.09.1939 1. řadová eskadrona 7. hulánského pluku
24.08.1939-10.09.1939; 22.09.1939-24.09.1939 2. řadová eskadrona 7. hulánského pluku
24.08.1939-11.09.1939; 22.09.1939-24.09.1939 3. řadová eskadrona 7. hulánského pluku
24.08.1939-24.09.1939 4. řadová eskadrona 7. hulánského pluku
24.08.1939-24.09.1939 kulometná eskadrona 7. hulánského pluku
24.08.1939-24.09.1939 protitanková četa 7. hulánského pluku
24.08.1939-10.09.1939; 22.09.1939-2D.09.1939 cyklistická četa 7. hulánského pluku
24.08.1939-24.09.1939 spojovací četa 7. hulánského pluku
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 7. hulánského pluku
02.09.1939-04.09.1939 2. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
05.09.1939-11.09.1939; 23.09.1939 4. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
09.09.1939 pochodová eskadrona 7. hulánského pluku 6)
20.09.1939 pochodová eskadrona 7. hulánského pluku 7)
Čestný název:
Honorary Name:
„Pułk Ułanów Lubelskich imienia generała Kazimierza Sosnkowskiego“
Vyznamenání:
Decorations:
Bojová zástava pluku byla 23. března 1921 vyznamenána za válku 1919-1921 Stříbrným křížem V. třídy Řádu Virtuti Militari.
Poznámka:
Note:
1) V bojích u Suchowoli s jednotkami německé 68. pěší divize byl pluk rozprášen. Postupně se kolem velitele pluku shromáždilo cca 500 mužů, se kterými chtěl proniknout do Rumunska. To se mu však nezdařilo a skupina byla v několika následných dnech zničena.
2) Přesun pluku po vlastní ose. Přesné datum přesunu velitelství pluku se mi nepodařilo dohledat.
3) V několika publikacích uveden jako Leonard Łodzia-Michalski. Zde uveden podle schematizmu z března 1939. Byl převelen na místo zástupce velitele 10. jezdecké brigády.
4) Do 26.08.1939 byl zástupcem velitele pluku. Při pokusu o proniknutí z obklíčení byl dne 29.09.1939 těžce zraněn a 03.10.1939 na následky zranění zemřel v nemocnici ve městě Mościska.
5) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
6) Pochodovou eskadronou byly posíleny jednotlivé řadové eskadrony pluku. Velitelem eskadrony byl poručík jezdectva Kazimierz Tabiszewski.
7) Pochodovou eskadronou byly posíleny jednotlivé řadové eskadrony pluku. Velitelem eskadrony byl setník (rotmistrz) Jerzy Karwat
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Odziemkowski, Janusz: 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Warszawa 1989
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/7-hulansky-pluk-1939-1939-t159941#487604Verze : 0
MOD