Main Menu
User Menu
Reklama

7. horská divize [1941-1945]

7th Mountain Division

7. Gebirgs-Division

     
Název:
Name:
7. horská divize
Originální název:
Original Name:
7. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
99. lehká pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1941-DD.02.1942 Velitelství záložního vojska
DD.02.1942-DD.05.1942 Armáda Laponsko
DD.05.1942-DD.08.1942 III. armádní sbor (finský)
DD.08.1942-DD.01.1945 XVIII. horský armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 Armádní oddíl Narvik
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXXI. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 20. horská armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.11.1941-19.12.1941 Konrad, Rudolf (Generalleutnant)
19.12.1941-01.01.1942 Weiß, Wilhelm (Generalmajor)
01.01.1942-dd.06.1942 Martinek, Robert (Generalleutnant)
dd.06.1942-22.07.1942 Krakau, August (Oberst)
22.07.1942-10.09.1942 Martinek, Robert (Generalleutnant)
10.09.1942-08.05.1945 Krakau, August (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.11.1941-25.09.1943 Schmidt, Walter (Major)
25.09.1941-10.12.1944 Paumgartten, Zdenko von (Oberstleutnant)
10.12.1944-15.01.1945 Siebeck, Eberhard (Major)
15.01.1945-08.05.1945 Artmann, Alfred (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.11.1941-08.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 82
15.11.1941-08.05.1945 Horský ženijní prapor 99
15.11.1941-08.05.1945 Pluk horských myslivců 206
15.11.1941-08.05.1945 Pluk horských myslivců 218

Ručně vyplněné položky:
15.11.1941-08.05.1945 Pluk horské pěchoty 206
15.11.1941-08.05.1945 Pluk horské pěchoty 218
15.11.1941-08.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 82
15.11.1941-08.05.1945 Divizní jednotky 99
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/

URL : https://www.valka.cz/7-horska-divize-1941-1945-t243#405396Verze : 2
MOD
1943Divizní jednotky 99 Division Units 99 Divisions-Einheit 99
protitankový oddíl 99 Anti-tank Section 99 Panzerjäger-Abteilung 99
průzkumný oddíl 99 Reconnaissance Section 99 Aufklärungs-Abteilung 99
horský ženijní prapor 99 Mountain Pioneer Battalion 99 Gebirgs-Pionier-Bataillon 99
horský spojovací oddíl 99 Mountain Signal Section 99 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 99
polní doplňovací prapor 99 Field Replacement Battalion 99 Felderstatz-Bataillon 99
velitelství horských podpůrných jednotek 98 Commander of Mountain Division Supply Troop 98 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 98
administrativní služba 99 Administrative Service 99 Verwaltungsdienste 99
zdravotnická služba 99 Medical Service 99 Sanitätsdienste 99

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/7-horska-divize-1941-1945-t243#405397Verze : 0
MOD
Divize vznikla pod patronací Wehrkreis XIII (Norimberk) 13.11.1941 z dosavadní 99. Lehké divize spolu s doplňky od horských doplňovacích oddílů z Bavorska, Štýrska, Korutan a Tirol.
Její předchůdce – 99.lehká divize- vznikla přesně před rokem se stejném vojenském okrese z částí útvarů od již existujících 3., 46., 254. a 264. pěší divize. Divize se zúčastnila východního tažení v roce 1941 kde v rámci skupiny armád Jih postupovala na Žitomir a Kiev. Po stažení zpět do domácího vojenského okresu, následovala přestavba ve výcvikovém prostoru Grafenwöhr na novou 7. horskou divizi.
Stávající pluky číslo 206 a 218 se staly horskými pluky se stejným číslováním, stejně tak i dělostřelecký pluk 82 dostal před své označení Gebirgs-, ostatní divizní jednotky obdržely divizní číslo 99.
Po nutném výcviku a přezbrojení následovalo v lednu 1942 rozdělení divize. Jedna bojová skupina pod velením plukovníka Krakau byla přeložena do Finska a bojovala pod jménem Kamfgruppe Krakau v oblasti Hyrinsalmi. Další bojovou skupinou vedl plukovník Hoffmeister ve složení Geb.Jäg.R. 206, III./Geb.Jäg.R 218 a I./Geb.AR.82 do oblasti skupiny armád Sever a zde působila přidělena různým divizím pod jménem Kampfgruppe Hoffmeister. A tak horští myslivci bojovali v řadách 5. A 8. Jäg.D a 122. ID a zúčastnili se obrany a útoků u Ilmeňského jezera, u Koslovo, Kudrova, Jassvy, Redzy a Gridino. Až v létě 1942 byla bojová skupina uvolněna skupinou armád Sever a lodním transportem přesunuta do Finska.
Bojová skupina Krakau mezitím uvolnila části těžce zasaženého III. finského armádního sboru mezi jezery Pjä a Top a poté se učila zvláštnostem lesní války v pralesech západně od Bílého moře. V těchto bojích byla bojová skupina podřízena 11.finské divizi.
Když dorazil v srpnu 1942 I zbytek divize z Německa spojili se části divize opět v jeden bojový celek. 7.horská divize se spolu s divizí SS Nord stala součástí XVII. horského sboru. Sbor byl nasazen v oblasti Kiestinki.
Horští myslivci následně bojovali v olbasti východně od Kiestinki , nejčastěji v malých bojových skupinách. Oblasti nasazení těchto lesních bojů se nacházeli zhruba 100 km západně od železnice do Murmanska. Po jejím boku bojovala 139. Horská brigáda, která se k ní přesunula 900 km na lyžích od pobřeží Severního moře přes Rovanniemi na frontu u Kiestinki.
Situace na části fronty mezi Kiestinki a Uhtua zůstala do roku 1944 prakticky stejná. V létě 1944 se začala stale vice projevovat finská únava z války. Velení 20.horské armády začalo připravovat se svolením OKW plány na ústup německých jednotek, které vstoupili v platnost hned jak Finsko vyhlásilo neutralitu. OKW spustilo 3.9.1944 operaci “Unternehmen Birke”, která zahrnoval stažení horské armády z jižních oblastí Finska. V tomto čase se 7.horská divize nacházela na pravém křídle armády na frontě u Uhtua. Celý XVIII. horský sbor se musel odpoutat od nepřítele, Z.horská divizi kryla první fázi odpoutání. Následovaly boje na zdrženou až k bývalé finsko-sovětské hranici. Bojové skupiny divize ustupovali po cestě na Pudasjärvi, přitom ničila mosty a zaminovávala okolí cesty. Finské vesnice zůstaly nedotčeny. Finové sedosud chovali neutrálně, teprve když divize dosáhla oblasti Pudasjärvi, začaly boje s finskými svazky. Dvě finské divize, vybavené německými útočními děly, se pokusily odříznout 7.horské divizi cestu do Rovanniemi. Finové obdrželi posilu dalších dvou divizí, přepadly německé týlové jednotky a hrozili tak oblíčit 7.horskou divizi ještě před Rovanniemi. Horští myslivci se probili mezi Rudasjärvi a Rovanniemi pzmi tvrdě dotírajícími finskými svazky. Divize dosáhla Rovanniemi a podél hraniční silnice se Švédskem ustupovala dale k severu až se zastavila na norsko-finské hranici. Zde setrvala až do ledna 1945. Počátkem února bylo postavení opuštěno a divize se vydala na cestu do Narviku. Odtud v březnu 1945 následoval ústup dale na jih skrze střední a jižní Norsko. Některé bojové skupiny do konce války došly až do Osla. Vojáci 7.horské divize skončili v britském zajetí.


Zdroje:
Werner Haupt - Deutsche Spezialdivisionen
James Lukas – Hitlerovy horské jednotky
http://www.axishistory.com
http://www.feldgrau.com
URL : https://www.valka.cz/7-horska-divize-1941-1945-t243#246277Verze : 0
MOD