Main Menu
User Menu

7. dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen [1943-1945]

7th SS Volunteers Mountain Division Prinz Eugen

7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division Prinz Eugen

     
Název:
Name:
7. dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen
Originální název:
Original Name:
7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division Prinz Eugen
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.10.1943-DD.12.1943 XV. horský armádní sbor
DD.12.1943-DD.10.1944 V. horský sbor SS
DD.10.1944-DD.12.1944 Gruppe Müller
DD.12.1944-DD.02.1945 XXXIV. armádní sbor ke zvláštnímu použití
DD.02.1945-DD.03.1945 LXXXXI. armádní sbor ke zvláštnímu použití
DD.03.1945-DD.05.1945 XXI. horský armádní sbor
DD.05.1945-08.05.1945 LXIX. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
22.10.1943-01.08.1944 Oberkamp, Karl Ferdinand von (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
01.08.1944-20.01.1945 Kumm, Otto (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
20.01.1945-08.05.1945 Schmidhuber, August (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
22.10.1943-01.08.1944 Wachsmann, Herbert (SS Sturmbannführer)
DD.MM.RRRR-01.03.1945 Christoph, Friedrich (SS Sturmbannführer)
01.03.1945-DD.05.1945 Niedermayer, Josef (SS Sturmbannführer)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
22.10.1943-08.05.1945 Dobrovolnický horský dělostřelecký pluk SS 7
22.10.1943-08.05.1945 Dobrovolnický pluk horských myslivců SS 13 "Arthur Phleps"
22.10.1943-08.05.1945 Dobrovolnický pluk horských myslivců SS 14
22.10.1943-08.05.1945 Tankový oddíl SS 7
17.06.1944-08.05.1945 Oddíl útočných děl SS 7

Ručně vyplněné položky:
22.10.1943-08.05.1945 Divizní jednotky SS 7 Prinz Eugen
Čestný název:
Honorary Name:
22.10.1943-08.05.1945 Prinz Eugen (Savoyen, Eugen von)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#468515Verze : 0
MOD
7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division Prinz Eugen
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#207169Verze : 0
Stručná historie 7. dobrovolnické horské divize SS Prinz EugenRozkaz k vytvoření dobrovolnické horské divize byl vydán 1. března 1942 a stanovil, že důstojníky nové divize měli být zejména bývalí důstojníci habsburské armády, kteří žili na Balkáně. Prvním velitelem byl důstojník rumunské armády německého původu Arthur Phleps.
Zbraně bylo nutné vypůjčit od jednotek německé pošty a doplnit je dalšími střelnými zbraněmi ukořistěnými nepříteli. Špatně vybavená divize, byla v říjnu roku 1942 nasazena do boje proti Titovým partyzánům pod názvem Dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen.
V prosinci 1942 bojovala divize v oblasti Záhřeb-Karlovac a koncem března následujícího roku se přesunula do západní části Černé Hory. Ve snaze zabránit rozšíření partyzánských operací v Bosně-Hercegovině, vyslala divize nejprve do oblasti Sarajeva skupiny velikosti praporu. Nakonec tam sloužila celá divize.


Po Zhroucení Mussoliniho režimu v červenci 1943 a kapitulaci Itálie v září téhož roku se divize účastnila odzbrojování Italů v severní Jugoslávii a operací k dobytí ostrovů Brač, Hvar a Korčula a poloostrova Pelješac. Měsíce strávené v proti-partyzánských operacích vyvrcholily v květnu 1944 v operaci k zajetí Tita na jeho velitelství v Drvaru, během které divize, nyní již pojmenovaná jako 7. dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen rozdrtila 1. partyzánskou divizi.


Postup sovětských a bulharských vojsk východní Jugoslávií přivedl divizi do těžkých bojů, zejména v oblasti Niše, kde kryla stažení německé Skupiny armád E z Řecka. Potom zahájila divize svůj vlastní ústup Jugoslávií.


V lednu 1945 přešla divizi z defenzivy do ofenzivy a zaútočila na partyzánské jednotky. V úspěšném útoku však utrpěla velké ztráty. V rámci XXXIV. armádního sboru ke zvláštnímu použití pak ustupovala na sever přes Záhřeb a Cejli, kde byly zbytky divize donuceny v květnu 1945 kapitulovat Jugoslávcům.zdroj: vlastní archiv ...


upravil: FiBe (2013-JAN-31)
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#974Verze : 0
MOD
Insignie

Jako znak pro příslušníky 7. dobrovolnické horské divize SS Prinz Eugen sloužila tvz. Odalova runa.

Příslušníky byly především banátští Němci a Volksdeutsche ze Srbska, Rumunska a Maďarska.
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#1333Verze : 0
MOD
Operace
Balkán
leden 1942 – duben 1945
Rakousko
duben 1945 – květen 1945
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#100403Verze : 0
organizace:
SS-Freiwilligen-Gebirgs-Jäger-Regiment 13 "Artur Phleps"
SS-Freiwilligen-Gebirgs-Jäger-Regiment 14 "Skanderbeg"
SS-Freiwilligen-Gebirgs-Artillerie-Regiment 7
SS-Panzer-Abteilung 7
SS-Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 7
SS-Kavallerie-Abteilung 7
SS-Sturmgeschütz-Abteilung 7
SS-Flak-Abteilung 7
SS-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 7
SS-Freiwilligen-Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 7
SS-Panzer-Aufklärungs-Zug
SS-Radfahr-Bataillon
SS-Radfahr-Aufklärungs-Abteilung 7
SS-Gebirgs-Pionier-Bataillon 7
SS-Kradschützen-Bataillon 7
SS-Nachschub-Kompanie 7
SS-Wirtschafts-Bataillon 7
SS-Sanitäts-Abteilung 7
SS-Freiwilligen-Gebirgs-Veterinär-Kompanie 1/7 und 2/7
SS-Freiwilligen-Gebirgs-Kriegsberichter-Zug 7
SS-Propaganda-Zug
SS-Feldgendarmerie-Trupp 7
SS-Feldersatz-Bataillon 7
SS-Instandsetzungs-Abteilung 7
SS-Wehrgeologisches Bataillon
Divisionstruppen 7


zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#208211Verze : 0
MOD
Spousta fotek SS divize "Prinz Eugen" zde.
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#208217Verze : 0
MOD
Límcové výložky divize
Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#332355Verze : 0
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
11.-12. 1942
Gen. Serbien
12. Armee

Srbsko
1. 1943
Bfh. Serbien
12. Armee

Srbsko
2.-8. 1943
Bfh. Kroatien

E
Chorvátsko
9.-11. 1943
XV. Geb.
2. Pz. Armee
F
Split (Chorvátsko)
12. 1943
V. Geb. SS
2. Pz. Armee
F
Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
1.-7. 1944
V. Geb. SS
2. Pz. Armee
F
Chorvátsko
8.-9. 1944
V. Geb. SS
2. Pz. Armee
F
Srbsko
10. 1944
Müller
Serbien
F
Niš (Srbsko)
11. 1944
Müller
E
F
Chorvátsko
12. 1944 - 1. 1945
XXXIV.
E
F
Chorvátsko
2. 1945
LXXXXI.
E
F
Chorvátsko
3.-4. 1945
XXI. Geb.
E
F
Záhreb (Chorvátsko)
5. 1945
LXIX.

Ob. Südost
Celje (Slovinsko)
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#340228Verze : 0
MOD
zdroj:
histomil.com


December 1943, Bosna, počas vianoc vzadnie pocty padlím kamarádom ktorí padli v boji proti partisánom
URL : https://www.valka.cz/7-dobrovolnicka-horska-divize-SS-Prinz-Eugen-1943-1945-t85#563096Verze : 0
MOD