Main Menu
User Menu

7. dělostřelecká brigáda [1947-1949]

7th Artillery Brigade

     
Název:
Name:
7. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
7. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
10. dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Ružomberok, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949 Vesel, Miloš (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1947-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký pluk 201
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký pluk 202

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 2232 Ružomberok
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (7. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/7-delostrelecka-brigada-1947-1949-t49492#191757Verze : 0
MOD