7,5 cm Pak 40/4 auf RSO

     
Název:
Name:
7,5 cm Pak 40/4 auf RSO 7,5 cm Pak 40/4 auf RSO
Originální název:
Original Name:
7,5 cm Pak 40/4 auf RSO
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Steyr-Daimler-Puch AG, Steyr-Oberdonau /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1943-DD.MM.1944
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
60
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
5400 kg 11905 lb
Celková délka:
Overall Length:
4710 mm 15 ft 5 ⅜ in
Celková šířka:
Overall Width:
2130 mm 6 ft 11 ⅞ in
Celková výška:
Overall Height:
2100 mm 6 ft 10 ⅝ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
550 mm 1 ft 9 ⅝ in
Pancéřování:
Armour:
štít kanóna - 2 x 4 mm
kabína vodiča - 3 mm (nepancierovaná oceľ)
gun shield - 2 x 4 mm
drivers cab - 3 mm (not armor)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Steyr (vzduchom chladený zážihový 8-valec objemu 3.517 cm3) Steyr (8 yl., gasoline, air cooled, 3.517 ccm)
Výkon:
Power:
51,5 kW při 2500 ot/min 69.1 bhp at 2500 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
4 + R 4 + R
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
17,2 km/h 11 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km ? mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 ° 78 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
? m ?
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m ?
Brodivost:
Fording Depth:
0,85 m 33 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5cm Pak 40/4 L/46 (42 nábojov) 7,5cm Pak 40/4 L/46 (42 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
žiadna no
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Pásy:
Kgs 66/340/120 (69 článkov v jednom páse)
Tracks:
Kgs 66/340/120 (69 links per side)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no.7-3, Panzerjaeger (7,5 cm PaK40/4 to 8,8 cm Waffentraeger) development and employment from 1939 to 1945, rok vydania 2006, ISBN 0-9771643-3-0
forum.warthunder.com

7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


URL : https://www.valka.cz/7-5-cm-Pak-40-4-auf-RSO-t8903#375736 Verze : 1
Počas výroby delostreleckého ťahača Steyr RSO prišli konštruktéri na nápad využiť jednoduchú konštrukciu tohoto pásového traktora k vytvoreniu ľahkého stíhača tankov. Nainštalovaním protitankového kanóna 7,5 cm PaK 40 získali lacný a na výrobu nenáročný stroj. Koncepčný návrh (výkres H Sk B 82838) predložila firma Rheinmetall Borsig dňa 28.5.1943. Projekt bol predstavený Adolfovi Hitlerovi na na Speerovej konferencii 4.-5.8.1943. Požiadavka WaPrüf 4 znela na ľahkú montáž štandardného kanóna i s jeho lafetou. Požadovaný bol plne kruhový odmer a možnosť demontáže kanóna a jeho využitie v jeho pôvodnej ťahanej verzii. Požiadavka znela i na platformu, na ktorú bolo možné uložiť kanón bez potreby modifikácie základnej platformy.

V 6/1943 bol postavený prvý prototyp. Na úložnú plochu prototypu štandardného ťahača RSO Fgst.Nr.V4 bol naložený kompletný protitankový kanón 7,5 cm Pa.K.40/4 L/46. Išlo o test nosnosti vozidla, kanón mal svoj obmedzený odmer, pre paľbu na ciele bolo nutné manévrovať celým vozidlom. Vozidlo nieslo zásobu 30 nábojov. V 7/1943 dostal prototyp modifikovanú kabínu posádky a kanón bol lafetovaný na relatívne vysokom podstavci. Tieto úpravy dali vozidlu možnosť plného odmeru zbrane. 13.7.1943 prešiel prototyp streleckými testami. Vozidlo nieslo zásobu 28 nábojov. K 30.7.1944 bol prototyp opäť modifikovaný. Vozidlo obržalo nízku plechovú kabínu, predná časť kabíny bola klinovitého tvaru, boky boli kolmé. Kanón spočíval na nižšom podstavci, kanón bol demontovateľný a bolo ho možné usadiť na štandardný podvozok ťahanej verzie kanóna Pa.K.40.

Dňa 9.9.1944 dostal prototyp sklápateľnú rámovú konštrukciu, na ktorú sa v prípade nepriaznivého počasia naťahovala celtovinová plachta. Prototyp bol Hitlerovi predstavený 1.10.1943, ktorý bol vozidlom nadšený a po otestovaní skúšobnej série požadoval výrobu 400 vozidiel mesačne. V hlásení OKH GenStdH/Org.Abt. zo 7.10.1943 je uvedené, že 50 stíhačov tankov malo byť rozdelených takto: Pz.Jg.Abt.743 (28 ks), Ski-Jäger-Brigade (12 ks) a 10 ks malo byť v armádnej rezerve. V hlásení Wa J Rue (Wu G 6) z 1.11.1943 bolo uvedené, že sa má vyrobiť 60 kusová overovacia séria. Zatiaľ boli dokončené len dve prototypy. 11.11.1943 Hptm. Windemuth (Stab des Panzeroffiziers beim Chef GenStdH) hlásil, že výsledky testovania po streleckých testoch bolo neuspokojivé a bolo nutné previesť konštrukčné zmeny. Pre nasadenie tohoto stíhača tankov bolo potrebné i zásobovacie vozidlo, na ktorom sa prevážalo príslušenstvo napr. jednoduchý žeriav na skladanie kanóna zo stíhača, zásoba munície i časť obsluhy kanóna. Ak by to bolo možné, malo sa vozidlo upraviť tak, aby bolo možné všetko vybavenie niesť na jednom vozidle. Výhodou dvojice vozidiel však bolo, že v prípade poškodenia jednej platformy bola v zálohe druhá, na ktorú sa dal kanón premiestniť.

Hoci mal projekt vysokú podporu u samotného Hitlera bola 4.6.1944 sériová výroba zamietnutá. Dôvodom boli zlé odozvy armádnych jednotiek pri testovaní vozidiel. Vozidlo bolo preťažené a pomalé a na to, že bolo prakticky bez pancierovania bolo príliš veľkým terčom pre protivníka. Dokončená mala byť objednaná séria 60 vozidiel a ďalšia výroba nemala pokračovať.
Dokončené stíhače tankov boli pridelené týmto jednotkám:

Panzer-Zerstörer-Bataillone 478 (nadradená vyššia jednotka VI.SS.Freiw.A.K. a 10.Lw.Feld.-Division)
1.3.1944 - 18 operačných stíhačov
1.4.1444 - 16 operačných, 7 vozidiel v oprave
1.51944 - 11 operačných, jedno vozidlo v dlhodobej oprave
1.6.1944 - žiadna správa o stíhačoch

Panzer-Zerstörer-Bataillone 477 (nadradená vyššia jednotka A.O.K.18)
1.4.1944 - 8 vozidiel, ktoré ale boli počas presunu zničené leteckými náletmi
1.5.1944 - žiadna správa o stíhačoch

Panzerjäger-Abteilung 263 (súčasť 263.Infanterie-Division, nadradená vyššia jednotka A.O.K.16)
1.5.1944 - 0 operačných vozidiel
1.6.1944 - 5 operačných vozidiel, 2 vozidlá v oprave, 7 vozidiel dočasne predané 2.Pz.Jg.(Stu.Gesch.)Kp.
1.7.1944 - 6 operačných vozidiel, jedno vozidlo v oprave (všetky vozidlá mali zdeformované a poničené rámy)
1.8.1944 - 4 operačné vozidlá, 3 vozidlá v oprave
1.9.1944 - 2 operačné vozidlá, jedno vozidlo v oprave (v dôsledku poruchy motora boli 3 vozidlá v dlhodobej oprave), 2.Kp bola prezbrojovaná v Mielau na útočné delá (StuG).
1/1945 - k dispozícii jedno vozidlo

Panzerjäger-Abteilung 752
1.5.1944 - 7 operačných vozidiel, jedno vozidlo v oprave
1.6.1944 - 6 operačných vozidiel, 2 vozidlá v oprave
1.7.1944 - žiadne operačné vozidlo z dôvodu, že vozidlá boli ľahkým terčom pre protivníka (vasoká konštrukcia - žiadne pancierovanie) a motory nezvládali horúce počasie

205. Infanterie-Division
28.5.1944 bolo H.Gr.Nord objednaná trojica stíhačov pre mobilnú čatu tejto jednotky - vozidlá však pre svoju konštrukciu platformy boli používané len sporadicky a nie v prvej línii

281. Sicherungs-Division
28.5.1944 bolo H.Gr.Nord objednaná trojica stíhačov pre mobilnú čatu tejto jednotky - vozidlá však pre svoju konštrukciu platformy boli používané len sporadicky a nie v prvej línii

Panzerjäger-Abteilung 751
1.9.1944 - 3 operačné vozidlá
1.10.1944 - žiadne vozidlá

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no.7-3, Panzerjaeger (7,5 cm PaK40/4 to 8,8 cm Waffentraeger) development and employment from 1939 to 1945, rok vydania 2006, ISBN 0-9771643-3-0
Peter Kwok, Heiner F.Duske - 7,5 cm Pak 40/4 auf.Gep. Selbstfahrlafette Raupenschlepper Ost (RSO), Nuts&Bolts Vol.09, rok vydania 1998
URL : https://www.valka.cz/7-5-cm-Pak-40-4-auf-RSO-t8903#26483 Verze : 20
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no.7-3, Panzerjaeger (7,5 cm PaK40/4 to 8,8 cm Waffentraeger) development and employment from 1939 to 1945, rok vydania 2006, ISBN 0-9771643-3-0
Peter Kwok, Heiner F.Duske - 7,5 cm Pak 40/4 auf.Gep. Selbstfahrlafette Raupenschlepper Ost (RSO), Nuts&Bolts Vol.09, rok vydania 1998
internet
www.ebay.de

7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


7,5 cm Pak 40/4 auf RSO -


URL : https://www.valka.cz/7-5-cm-Pak-40-4-auf-RSO-t8903#26485 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více