Main Menu
User Menu

7,3 cm Propagandawerfer 41

7,3 cm Propagandawerfer 41
URL : https://www.valka.cz/7-3-cm-Propagandawerfer-41-t26903#95953Verze : 0
MOD
Propagandawerfer 41


skrátený názov: PrW 41


Hmotnosť odpaľovacieho zariadenia: 11 kg
Raketa :
priemer: 73 mm
dĺžka : 408 mm
Hmotnosť: 2.8 kg

Propagandawerfer 41
bolo zariadenie na vedenie psychologického boja.
Raketa bola poháňaná spaľovaním tuhého paliva a bola schopná dopraviť 200.250 letákov do vzdialenosti maximálne 3.200 m.


Zdroj :
1. www.lexikon-der-wehrmacht.de
2. https://www.panzerworld.net/mortarnames.html
URL : https://www.valka.cz/7-3-cm-Propagandawerfer-41-t26903#213398Verze : 0