Main Menu
User Menu

693. zpravodajská, sledovací a průzkumná skupina [2009- ]

693rd Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Group

     
Název:
Name:
693. zpravodajská, sledovací a průzkumná skupina
Originální název:
Original Name:
693rd Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.2009
Předchůdce:
Predecessor:
693. zpravodajská skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.2009-DD.MM.RRRR 480. zpravodajské křídlo [2003-]
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/693-zpravodajska-sledovaci-a-pruzkumna-skupina-2009-t138104#452248Verze : 1
MOD