Main Menu
User Menu

693. noční bombardovací letecký pluk [1942-1942]

693rd Night Bomber Aviation Regiment

693. nočný bombardovací letecký pluk

693-й ночной бомбардировочный авиационный полк (693 нбап)

     
Název:
Name:
693. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
693-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1942
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1942-10.05.1942 Vzdušné sily 16. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1942-DD.MM.1942 Čazov, ? (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 01.02.1942 do 10.05.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://www.proza.ru/2015/02/12/1567
URL : https://www.valka.cz/693-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t220114#615309Verze : 0
MOD
Veliteľom pluku bol major Čazov (Чазов). Jeho meno a patronymum sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť.

https://podvignaroda.ru/?#id=10358635

URL : https://www.valka.cz/693-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t220114#615311Verze : 1
MOD