Main Menu
User Menu

689. noční lehký bombardovací letecký pluk [1942-1942]

689th Night Light Bomber Aviation Regiment

689. nočný ľahký bombardovací letecký pluk

689-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк (689 нлбап)

     
Název:
Name:
689. noční lehký bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
689-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.1942
Nástupce:
Successor:
689. zmiešaný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.01.1942-30.06.1942 Vzdušné sily 4. armády
Dislokace:
Deployed:
01.06.1942-DD.MM.RRRR Gornešno, ? /

Velitel:
Commander:
DD.11.1941-30.06.1942 Kiseljov, Vladimir Vasielievič (Kapitan / Kапитан)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde 13.01.1942 do 30.06.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://www.proza.ru/2016/09/16/1156
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap689.php
https://www.proza.ru/2014/12/30/1042
ru.wikipedia.org
mvpg-pamyat.ru
URL : https://www.valka.cz/689-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t220159#615390Verze : 0
MOD
Veliteľom jednotky bol preukázateľne od momentu jej formovania kapitan Kiseljov. Po jej premenovaní na zmiešaný letecký pluk bol Kiseljov povýšený do hodnosti major a pokračoval vo velení tejto jednotke. Vyplýva to z návrhov na udelenie vyznamenaní, ktoré podpisoval vo februári 1942, resp. v júli 1942.

Napriek tomu existujú minimálne tri nedatované návrhy na udelenie vyznamenania s podpisom "veliteľ 689. leteckého pluku kapitan Jevdokimenkov". Svetlo do tejto nejasnosti vniesol po dlhšom hľadaní až ďalší z "nagradnych listov" podpísaný kapitanom Jevdokimenkovom, datovaný 9. apríla 1942, kde už je pred označením veliteľa perom dopísaná skratka Vr. Táto skratka znamená "dočasne", takže je zrejmé, že v uvedenom období kapitan Jevdokimenkov iba zastupoval veliteľa pluku.

https://podvignaroda.ru/?#id=22502936

URL : https://www.valka.cz/689-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t220159#615396Verze : 6
MOD