Main Menu
User Menu

685. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942]

685th Night Bomber Aviation Regiment

685. nočný bombardovací letecký pluk

685-й ночной бомбардировочный авиационный полк (685 нбап)

     
Název:
Name:
685. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
685-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1942
Nástupce:
Successor:
685. bitevný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1942-DD.03.1942 Vzdušné sily 10. armády
DD.03.1942-DD.MM.1942 Vzdušné sily Západného frontu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.12.1941-DD.MM.1942 Bondarenko, Pjotr Demjanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 01.12.1941 do 19.05.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
ugvim.ru
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap685.php
URL : https://www.valka.cz/685-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220215#615490Verze : 0
MOD
Veliteľom pluku bol, po dobu jeho krátkej existencie, major Bondarenko. Ide však o také bežné, resp. rozšírené ruské priezvisko, že sa mi zatiaľ nepodarilo stotožniť jeho meno a patronymum.

https://podvignaroda.ru/?#id=10111284

URL : https://www.valka.cz/685-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220215#615498Verze : 2
MOD
Všetko nasvedčuje tomu, že veliteľom pluku bol major Pjotr Demjanovič Bondarenko. Hlavnou indíciou je údaj v návrhu na udelenie vyznamenania, podľa ktorého bol polkovnik P.D. Bondarenko od decembra 1941 veliteľom pluku nočných bombardérov. Návrh bol podpísaný 19.04.1944, takže reálnym sa javí aj povýšenie o dva hodnostné stupne v priebehu dvoch rokov.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/685-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220215#615507Verze : 1
MOD