Main Menu
User Menu

677. smíšený letecký pluk [1942-1943]

677th Mixed Aviation Regiment

677. zmiešaný letecký pluk

677-й смешанный авиационный полк (677 сап)

     
Název:
Name:
677. smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
677-й смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
677. ľahký bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
14.03.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.06.1942-15.07.1942 6. letecká armáda
15.07.1942-DD.MM.RRRR 11. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
14.06.1942-DD.07.1942 Malinovskij, Alexandr Nikiforovič (Major / Mайор)
15.07.1942-14.03.1943 Goloboroďko, Ivan Petrovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 14.06.1942 do 14.03.1943

- 15.06.1942 bola do zostavy pluku včlenená zrušená 367. samostatná spojovacia letka
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
parnasse.ru
domveteranovomsk.ru
URL : https://www.valka.cz/677-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t199928#610851Verze : 0
MOD