Main Menu
User Menu

67. skupina pro síťový boj [2006- ]

67th Network Warfare Group

     
Název:
Name:
67. skupina pro síťový boj
Originální název:
Original Name:
67th Network Warfare Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.06.2006
Předchůdce:
Predecessor:
67. informační operační skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.06.2006-DD.MM.RRRR 67. křídlo síťového boje
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/67-skupina-pro-sitovy-boj-2006-t137114#451258Verze : 0
MOD