Main Menu
User Menu

668. noční frontový bombardovací letecký pluk [1941-1943]

668th Night Short Range Bomber Aviation Regiment

668. nočný frontový bombardovací letecký pluk

668-й ночной ближний бомбардировочный авиационный полк (668 нббап)

     
Název:
Name:
668. noční frontový bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
668-й ночной ближний бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.07.1943
Nástupce:
Successor:
668. bitevní letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.11.1941-21.01.1942 Vzdušné sily Sibírskeho vojenského okruhu
21.01.1942-15.02.1942 1. zmiešaná letecká divízia
04.04.1942-DD.05.1942 Vzdušné sily 26. armády - 4. formovanie
DD.05.1942-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 32. armády
20.11.1942-01.03.1943 260. bombardovacia letecká divízia
01.03.1943-23.07.1943 260. zmiešaná letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.11.1941-23.07.1943 Archipenko, Timofej Nikolajevič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 21.01.1942 do 23.07.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap668.php
ru.wikipedia.org
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/668-nocni-frontovy-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1943-t220665#616178Verze : 0
MOD