Main Menu
User Menu

662. smíšený letecký pluk [1942-1943]

662nd Mixed Aviation Regiment

662. zmiešaný letecký pluk

662-й смешанный авиационный полк (662 сап)

     
Název:
Name:
662. smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
662-й смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1942
Předchůdce:
Predecessor:
662. ľahký bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1943
Nástupce:
Successor:
rozformovaný1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1942-DD.MM.RRRR 14. letecká armáda
01.01.1943-DD.03.1943 52. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.08.1942-DD.03.1943 Zapletňjak, Michail Platonovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 08.1942 do 05.03.1943

1) letka lietajúca na Polikarpovoch U-2 vytvorila základ formujúcej sa 556. samostatnej armádnej spojovacej letky; stíhacia letka bola odovzdaná 254. stíhaciemu leteckému pluku
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
ru.wikipedia.org
https://allaces.ru/sssr/struct/p/sap662.php
URL : https://www.valka.cz/662-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t201201#610679Verze : 0
MOD