Winston Spencer Churchill

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 19.716

3. Kapitola - Politické začiatky

Poslanci si ešte pamätovali Randolpha Churchilla a preto so záujmom očakávali Winstonov vstup do Dolnej Snemovne. Sadol si na miesto svojho otca - krajné miesto nad uličkou, priamo za prednou lavicou. Podľa tradície poslanci neprednášajú prejav hneď po zvolení, ale až po mesiaci. Winston mal však už na 4 deň svoj prvý prejav. Vystúpenie sa podarilo, tlieskali poslanci liberálnej strany i poslanci konzervatívnej strany až na ich predákov, pretože prejav bol v rozpore s oficiálnou líniou strany. Winston sa pustil v šlapajách svojho otca, ktorého vždy nesmierne obdivoval a teda sa pustil do boja proti predákom strany. Z týchto pozícií podobne zaútočil na vládny návrh reorganizácie britskej armády. Tento návrh bol i za pomoci Churchilla zamietnutý. 9.septembra podal britský ministerský predseda spolu s vládnym kabinetom demisiu a vládu začal utvárať Balfour. Winston do nej však zaradený nebol, preto sa rozhodol prestúpiť do liberálnej strany. Vtedy ešte nikto nečakal, že Winston opúšťa potápajúcu sa loď, na ktorú sa vráti, keď sa konzervatívna strana dostane na vrchol. Teraz trocha odbočme k anglickým stranám - dezercia z jednej strany do druhej sa v Anglicku neodpúšťa, pretože tu proti sebe stoja dve strany skoro na život a na smrť. Ako uvidíme neskôr Churchillovi sa to podarilo. Keď prešiel do tábora liberálov začal prudko útočiť na predákov konzervatívnej strany, čomu sa potešil jeho priateľ Dávid Lloyd George . Po príchode k liberálom sa Churchill dokonca priznal predsedovi strany Dilkiemu, že nesúhlasí s niektorými aspektmi politiky strany. Dilkie mu odpovedal: „Mal by si si Winston dávať na seba pozor. Krysa môže opustiť potápajúcu loď raz, nie dvakrát.“ Vieme, že nemal pravdu, Winston sa o 20 rokov opäť vynoril u konzervatívcov a to veľmi úspešne, kým liberáli boli vtedy v kríze.

V januári 1906 boli voľby a najbližších 17 rokoch mali vo Veľkej Británii vždy liberálnych ministerských predsedov. Po voľbách sa stal Churchill námestníkov ministra kolónií. Jeho jediný nadriadený lord Elgin sa danej problematike nevenoval a navyše zasadal v Snemovni lordov. V Dolnej Snemovni teda ministerstvo zastupoval Churchill, už vtedy znamenitý rečník. Už vtom čase začal okolo seba zhromažďovať mnoho vzdelaných ľudí. V júni 1902 začal pracovať na životopise svojho otca. Túto prácu dokončil v novembri 1905. Životopis Randolpha Churchilla bol vydaný v januári 1906 vo dvoch zväzkoch. Potom sa pustil do práce poslanca a presadzoval niekoľko zákonov. Podľa predložených návrhov schválil parlament v roku 1909 zákon, ktorým bola vytvorená Juhoafrická Únia. V januári 1906 vo víťazných voľbách zvíťazil Churchill v Manchestri pre požiadavok voľného obchodu. V októbri v prejave v Gladstone prudko odsúdil socializmus a tohto svojho manifestu sa držal až do konca života. V máji bol 32 ročný Churchill menovaný členom kráľovskej rady, čo sa inak mladým námestníkov nestávalo. V tej dobe sa v Európe začalo zmrákať a Winston sa začal zaujímať o vojenské otázky. Nadviazal kontakt s admirálom Fisherom, ktorý riadil reorganizáciu ľudstva. V tom istom roku sa Winston vydal na cestu po britských dŕžavách v Afrike a posielal cestopisné články do Strand Magazine. V apríli 1908 sa zatiaľ stal novým ministerským predsedom Asquith. Ten ponúkol Churchillovi najprv loďstvo a ministerstvo miestnej správy, no Churchill prijal až miesto ministra obchodu. V Manchestri Winston síce neuspel, no kandidatúr mu ponúklo škótske mesto Dundee a tak sa opäť vrátil. Potom sa Winston oženil s 23 ročnou Clementine Hrozierovou. Clementine hovorila plynule po francúzsky a nemecky, mala dobré vzdelanie a zmysel pre humor. Zaujímala sa o politiku, bola krásna a príťažlivá. U oboch to bol manželstvo z lásky. Svadba člena kabinetu bola významnou udalosťou. Mladí manželia dostali početné dary, medzi nimi i dar od kráľa zlato zdobenú palicu so znakom rodu Marlborough. Jeho svedkom na svadbe bol Lloyd George a družbom Hugh Cecil.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více