Main Menu
User Menu

6,5x57 (R)

6,5 x 57 (R)


Mauserův náboj uvažovaný jako služební, ale nikdy nikde nebyl jako služební přijat, někdy označovaný jako Modell 88. O něco později, ale ještě před 1. svět. válkou neznámo kde, byl tento náboj opatřen okrajem. 8,5 g střela náboje bez okraje má úsťovou rychlost 775 m/sec, 6 g střela náboje firmy RWS má Vo 1010 m/sec. Střela 8,5 g náboje s okrajem má shodně 775 m/sec, 6 g střela 985 m/sec. Na fotografii je vlevo náboj bez okraje od firmy Deutsche Waffen und Munition fabrik, Karlsruhe, Německo, uprostřed je náboj s okrajem, výrobek S&B Vlašim a vpravo je jejich praotec 7,92 x 57. Oba náboje se dosud vyrábějí, foto autor.Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995. Katalog f. Frankonia r.2000.
URL : https://www.valka.cz/6-5x57-R-t122718#418569Verze : 0