Main Menu
User Menu
6,5 x 41 R Tesching


Rakousko-uherský sportovní a lovecký níboj z doby před 1. sv. válkou, jiné prameny ho uvádějí jako USA wildcat z 80. let 19. stol. později vyráběný f. Remington. Na snímku je výrobek z Pov. Bystrice, ve výrobním programu firmy byl až do r. 1954. Střela 5 g má úsťovou rychlost 465 m/sec. Vpravo je náboj 7,62 x 39, foto autor.


Pramen: A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995. Karol Smatana "Zabudnutá munička na považí" TypoPress Košice Myslava, Slovensko, 2006.
URL : https://www.valka.cz/6-5x41-R-t128262#433217Verze : 0