Main Menu
User Menu
6,5 x 27 R Ronezewsky


Náboj z konce 19. století pro jednoranové kulovničky (Těšínky) a pro Ronezewského terčovou pistoli. Střela 3,51 g má úsťovou rychlost 475 m/sec. Náboj na snímku vyrobila firma Utendoerffer, Norimberk, Německo, vpravo je náboj 7,62 x 39. Foto autor.Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/6-5x27-R-t123123#419702Verze : 0