Main Menu
User Menu

658. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942]

658th Night Bomber Aviation Regiment

658. nočný bombardovací letecký pluk

658-й ночной бомбардировочный авиационный полк (658 нбап)

     
Název:
Name:
658. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
658-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.12.1942
Nástupce:
Successor:
658. bitevný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.12.1941-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 2. údernej armády
DD.02.1942-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 59. armády
DD.07.1942-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 4. armády
DD.08.1942-DD.MM.RRRR 14. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
10.11.1941-04.12.1941 Čerčik, ? /
22.12.1941-23.12.1941 Bolotovo, Vologdská oblasť
24.12.1941-15.01.1942 Kolomno, Novgorodská oblasť
23.01.1942-04.03.1942 Polišči, ? /
05.03.1942-06.04.1942 Selišče, Novgorodská oblasť
07.04.1942-10.06.1942 Verebje, ? /
11.06.1942-19.06.1942 Gorodno, ? /
20.06.1942-29.06.1942 Bolgino, ? /
30.06.1942-11.08.1942 Šibenec, Leningradská oblasť, ? /

Velitel:
Commander:
DD.11.1941-DD.02.1942 Golub, Jevgenij Fjodorovič (Kapitan / Kапитан)
DD.02.1942-DD.07.1942 Lukaševič, Vladimir Vladimirovič (Major / Mайор)
DD.07.1942-DD.08.1942 Michejev, Vladimir Jakovlevič1) (Major / Mайор)
18.08.1942-DD.12.1942 Srulik, Sergej Onufrievič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.12.1941 do 20.12.1942

1) dočasne poverený velením
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap658.php
www.mvpg-pamyat.ru
URL : https://www.valka.cz/658-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220754#616381Verze : 0
MOD
Veliteľom pluku bol krátky čas (júl-august 1942) aj náčelník štábu major Michejev, o čom svedčí ním podpísaný návrh na udelenie vyznamenania (prvý sken). Vzhľadom na krátkosť obdobia a skutočnosť, že v návrhu na jeho vyznamenanie z 08.08.1942 (druhý a tretí sken) je jeho funkcia uvedená ako náčelník štábu, pričom v texte nie je vôbec spomínané, žeby velil pluku, je možné s veľkou pravdepodobnosťou konštatovať, že v uvedenom období bol iba tzv. zastupujúcim veliteľom. Zaujímavosťou je, že ako zastupujúci veliteľ (tzv. vrid - vremenno ispolnjajuščij dolžnosť) je pod návrhom podpísaný kapitan Vijk, budúci veliteľ 658. bitevného leteckého pluku.

Čo je ťažko pochopiteľné je fakt, že v rovnaký deň (08.08.1942) podpísal iný návrh na udelenie vyznamenania ako veliteľ pluku major Michejev! Vyzerá to tak, akoby bol kapitan Vijk poverený velením pluku len preto, aby mohol podpísať návrh na udelenie vyznamenania pre iného dočasne povereného veliteľa pluku, majora Michejeva!

https://podvignaroda.ru/?#id=11823084
https://podvignaroda.ru/?#id=150341832
https://podvignaroda.ru/?#id=11823085

URL : https://www.valka.cz/658-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220754#616386Verze : 2
MOD
Schéma útoku piatich lietadiel 658. nočného bombardovacieho leteckého pluku typu Polikarpov R-Z na Kirišský železničný most na rieke Volchov v noci 30. júla 1942.

Posádka lietadla označeného ako 1. (Vijk-Fedosov) letiaca vo výške 1500 m na seba cielene sústreďuje protilietadlovú paľbu. Ostatné stroje, označené ako 2.-5., so stlmenými motormi kĺzavým letom z výšky 900, resp. 700 metrov prilietajú k cieľu a zasahujú bombami prechod cez rieku, položený nepriateľom pod mostnými nosníkmi. Letadlo číslo jeden sa na letisko vrátilo s veľkou dierou v pravom hornom krídle.

mvpg-pamyat.ru

URL : https://www.valka.cz/658-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220754#617247Verze : 8
MOD