Main Menu
User Menu

656. noční lehký bombardovací letecký pluk [1942-1942]

656th Night Light Bomber Aviation Regiment

656. nočný ľahký bombardovací letecký pluk

656-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк (656 нлбап)

     
Název:
Name:
656. noční lehký bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
656-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.06.1942
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.01.1942-03.03.1942 66. letecká divízia
03.03.1942-15.06.1942 Vzdušné sily 57. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.12.1941-09.04.1942 Povarkov, Veniamin Vsevolodovič (Kapitan / Kапитан)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 12.01.1942 do 15.06.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://www.proza.ru/2015/01/13/590
URL : https://www.valka.cz/656-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t220678#616214Verze : 0
MOD
Z návrhu na udelenie vyznamenania veliteľovi pluku kapitanovi V.V. Povarkovovi vyplýva viacero zaujímavých informácií. Napríklad, že sformovaním pluku bol Povarkov poverený už v decembri 1941, ako aj to že v období od januára do marca 1942 bol pluk podriadený 66. leteckej divízii (zrejme 66. zmiešanej leteckej divízii).

https://podvignaroda.ru/?#id=10956038

URL : https://www.valka.cz/656-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t220678#616216Verze : 3
MOD
Z nevydaného rukopisu spomienok generalmajora Povarkova, ktorý je v súčasnosti v držbe Základnej školy na Vernadského prospekte v Moskve (https://schnpv.mskobr.ru/) vyplýva, že reálne pluku velil len do 9. apríla 1942. V ten deň pri bombardovaní letiska Alexandrovka Nemcami utrpel zranenie a tri mesiace strávil v nemocnici. Za ten čas došlo k zrušeniu pluku.
URL : https://www.valka.cz/656-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t220678#616506Verze : 2
MOD