Main Menu
User Menu

64. tankový pluk [1966-1992]

64th Tank Regiment

     
Název:
Name:
64. tankový pluk
Originální název:
Original Name:
64. tankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1966
Předchůdce:
Predecessor:
64. motostřelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
64. tankový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1966-15.10.1968 14. tanková divize
15.10.1968-31.12.1992 13. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1966-31.12.1992 Levice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1962-DD.MM.1969 Zátopek, Karel (Podplukovník)
DD.MM.1969-DD.MM.1972 Chobot, Pavol (Plukovník)
DD.MM.1972-DD.MM.1974 -, - ( )
DD.MM.1974-DD.MM.1975 Kiš, Bohumil (Major)
DD.MM.1975-DD.11.1979 Kuzma, Pavol (Major)
DD.11.1979-01.10.1980 Honzek, Pavel (Kapitán)
01.10.1980-DD.10.1981 Honzek, Pavel (Major)
DD.MM.1981-DD.MM.1985 Tešlár, Miloslav (Podplukovník)
DD.MM.1985-DD.MM.1986 Hukel, Jaroslav (Major)
DD.MM.1986-DD.MM.1992 Kríž, Dušan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1966-31.12.1992
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.1966-DD.05.1990 Tankový pluk 25. února
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.09.1966-31.12.1992 VÚ 9975 Levice
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (64. tankový pluk)
Baka, I., Medvecký, M., Maskalík, A., Minařík, P.: Vojenské dějiny Slovenska. VII. zväzok (1969-1992). Magnet Press Slovakia. Bratislava, 2016.
URL : https://www.valka.cz/64-tankovy-pluk-1966-1992-t69284#410275Verze : 1
MOD
64. tankový pluk [1966-1992]


Velitelství tankového pluku vzniklo 1. září 1966 přejmenováním z velitelství 64. motostřeleckého pluku [1958-1966].
Nacházelo se v Levicích, podléhalo velitelství 18. motostřelecké divize [1958-1966], od září 1966 velitelství 14. tankové divize [1966-1991] a od listopadu 1968 velitelství 13. tankové divize [1955-1992]. Od září 1966 do prosince 1992 užívalo krycí označení VÚ


Pluk od září 1966 do května 1990 nesl čestný název "tankový pluk 25. února".


Součástí pluku bylo:
velitelství pluku se štábem a týlem,
velitelská četa,
průzkumná rota,
motostřelecká rota,
1. tankový prapor,
2. tankový prapor,
3. tankový prapor,
raketometný oddíl,
protiletadlová baterie,
ženijní rota,
spojovací rota,
rota chemické ochrany.
URL : https://www.valka.cz/64-tankovy-pluk-1966-1992-t69284#243815Verze : 0
MOD