Obraz Němce a Německa... (díl 3.)

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.682

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a v československém odboji
 2. Obraz Němce a Německa... (díl 2.)
 3. Obraz Němce a Německa... (díl 3.)
 4. Obraz Němce a Německa... (díl 4.)
 5. Obraz Němce a Německa... (díl 5.)
 6. Obraz Němce a Německa... (díl 6.)
 7. Obraz Němce a Německa... (díl 7.)
 8. Obraz Němce a Německa... (díl 8.)
 9. Obraz Němce a Německa... (díl 9.)
 10. Obraz Němce a Německa... (díl 10.)
 11. Obraz Němce a Německa... (díl 11.)
 12. Obraz Němce a Německa ...(díl 12.)
 13. Obraz Němce a Německa... (díl 13.)
 14. Obraz Němce a Německa... (díl 14.)
 15. Obraz Němce a Německa... (díl 15.)
 16. Obraz Němce a Německa... (díl 16.)
 17. Obraz Němce a Německa... (díl 17.)
 18. Obraz Němce a Německa... (díl 18.)
 19. Obraz Němce a Německa... (díl 19.)
 20. Obraz Němce a Německa... (díl 20.)
 21. Obraz Němce a Německa... (díl 21.)
 22. Obraz Němce a Německa... (díl 22.)
 23. Obraz Němce a Německa ...(díl 23.)

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Liberální a socialistická garnitura první republiky se hlásila k demokratickému Německu a kultuře. Solidarizovala s německou antifašistickou a židovskou emigrací a podporovala ji. Němce - nacisty - pokládala za nepřátele. Druhá republika (1938 - 1939) vytvářela jinou hodnotovou hierarchii obrazu Němce než republika první. Vedla kampaň za konečné smíření Čechů s Němci. Osudové chyby byly shledávány pouze na české straně. Z německých antifašistů, demokratů a Židů se rázem stali strůjci nenávisti mezi Čechy a Němci. Obraz Němce III. říše - nacisty - byl obrazem gentlemana, velkého učitele Čecha a vzoru pro totalizující politické, ekonomické, kulturní i sociální přeměny. Projevovala se snaha imitovat německou národní povahu, charakter i mentalitu v nacistickém pojetí.

Druhorepublikové Československo dožilo 15. března 1939 svou krátkou existenci. České země byly násilně začleněny do německé III. říše. V nové situaci již nešlo pouze o míru vazalizace československé státnosti, ale o zásadní ohrožení české národní existence.

Obraz Němce a nacistického Německa v povědomí druhorepublikové vládní elity i nezanedbatelné části české veřejnosti dosáhl atypických vstřícných korektur. Nacistickou okupací, kterou přijala velká část českého obyvatelstva s nenávistným úžasem, se dal znovu do pohybu. Vize vlády Strany národní jednoty o nacistickém Německu jako korektním sousedu, velkém spolupracovníku a patronu pomnichovského Československa utonula v záplavě bezmocné nenávisti podvedených obyvatel. Tradiční obraz Němce jako dědičného osudového nepřítele opět dominoval bez poskvrny pochybností v české politické mysli. V zápiscích o březnové okupované Praze Prokop Drtina vzpomíná na veselé hloučky prostých českých lidí, které doprovázely vojenskou kapelu Wehrmachtu a bohatě před kamerou využívaly dobrodiní německých polních kuchyní. Nejde však o jev typický pro tehdejší českou společnost, spíše projev obvyklý v podobných situacích i v jiných zemích, kde rovněž existují „jednoduché“ národnostně i státně indiferentní skupiny obyvatel stavící požitek dne nad vše ostatní. Závažnější než tento „prostonárodní“ obrázek byla reakce na okupaci u československé státní a politické reprezentace. Odmítala se vzdát velkého snu o česko-německém smíření, obrazu říšského Němce jako spravedlivého lenního pána nebo korektního partnera Čecha. Zprávy československých zpravodajců o hrozící německé agresi odmítl vzít čs. ministr zahraničních věcí František Chvalkovský na vědomí. Označil je za fámu à la květnová mobilizace 1938. Obdobné stanovisko zastával i premiér Rudolf Beran. Ministr národní obrany generál Jan Syrový jakoukoli okupaci ČSR pokládal za nelogickou, neboť „vláda dělá stejně všechno, co se od ní z Berlina žádá“.

Zprávy o postupu prvních německých jednotek na Ostravsko 14. března 1939 vláda interpretovala jako německý zásah při pacifikaci Slovenska, nikoli jako okupaci státu. Čs. ozbrojené složky, vláda, většina diplomatických misí, střechové národní organizace se ve dnech okupace nepostavily ani na symbolický odpor. Neučinily nic pro přípravu odboje. Ještě po letech glosoval ironicky A. Hitler vzornou poslušnost čs. armády ke kapitulaci 1939.

I přes podpis vynucený nátlakem v Berlíně 15. března 1939 neztrácel prezident E. Hácha ani někteří vládní činitelé svůj optimismus v česko-německou budoucnost a v připravenost nacistů pro obsažná státoprávní vyjednávání(!). Podle V. Klumpara E. Hácha, nijak nezdrcený zánikem ČSR, na schůzi vlády v knihovně Hradu 15. března večer vylučoval modifikaci čs. státnosti do koloniálního statutu, neboť „jsme bílá rasa“. České země uvnitř říše budou prý mít rozsáhlou samosprávu, pobyt německých vojsk měl být pouze dočasný, k novému státnímu českému útvaru budou prý zpět přičleněny některé sudetoněmecké oblasti. Historická podoba českého státu může být opět obnovena!

Seriál

 1. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a v československém odboji
 2. Obraz Němce a Německa... (díl 2.)
 3. Obraz Němce a Německa... (díl 3.)
 4. Obraz Němce a Německa... (díl 4.)
 5. Obraz Němce a Německa... (díl 5.)
 6. Obraz Němce a Německa... (díl 6.)
 7. Obraz Němce a Německa... (díl 7.)
 8. Obraz Němce a Německa... (díl 8.)
 9. Obraz Němce a Německa... (díl 9.)
 10. Obraz Němce a Německa... (díl 10.)
 11. Obraz Němce a Německa... (díl 11.)
 12. Obraz Němce a Německa ...(díl 12.)
 13. Obraz Němce a Německa... (díl 13.)
 14. Obraz Němce a Německa... (díl 14.)
 15. Obraz Němce a Německa... (díl 15.)
 16. Obraz Němce a Německa... (díl 16.)
 17. Obraz Němce a Německa... (díl 17.)
 18. Obraz Němce a Německa... (díl 18.)
 19. Obraz Němce a Německa... (díl 19.)
 20. Obraz Němce a Německa... (díl 20.)
 21. Obraz Němce a Německa... (díl 21.)
 22. Obraz Němce a Německa... (díl 22.)
 23. Obraz Němce a Německa ...(díl 23.)

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.682

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 1 week ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago