Main Menu
User Menu

637. noční lehký bombardovací letecký pluk [1942-1942]

637th Night Light Bomber Aviation Regiment

637. nočný ľahký bombardovací letecký pluk

637-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк (637 нлбап)

     
Název:
Name:
637. noční lehký bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
637-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1942
Nástupce:
Successor:
637. bitevný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.02.1942-24.03.1942 Vzdušné sily Kalininského frontu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
10.02.1942-DD.03.1942 Basenko, Dmitrij Potapovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 11.02.1942 do 24.03.1942

- v prípade tohto pluku ide o jedného z rekordérov, čo sa týka dĺžky existencie. Pluk existoval ako nočný ľahký bombardovací len tri týždne a následne bol z dôvodu akútneho nedostatku bitevného letectva na fronte preformovaný na bitevný
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap637.php
iremember.ru
URL : https://www.valka.cz/637-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t220778#616433Verze : 0
MOD
Počas krátkej existencie pluku bol jej veliteľom major Basenko, ako to vyplýva jednak z ním podpísaných návrhov na udelenie vyznamenaní príslušníkom pluku z februára 1942, ako aj z návrhu na jeho vyznamenanie. V ňom je uvedené, že ako veliteľ pluku je účastný bojových akcií od 10.02.1942.

https://podvignaroda.ru/?#id=10051089
pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/637-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t220778#616436Verze : 1
MOD