Main Menu
User Menu

635. skupina pro zásobovací operace [2010- ]

635th Supply Chain Operations Group

     
Název:
Name:
635. skupina pro zásobovací operace
Originální název:
Original Name:
635th Supply Chain Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.2010
Předchůdce:
Predecessor:
635. skupina pro řízení zásobovacích operací
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.06.2010-DD.MM.RRRR 635. křídlo pro řízení zásobovacích operací
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/635-skupina-pro-zasobovaci-operace-2010-t138090#452234Verze : 0
MOD