Main Menu
User Menu

635. skupina pro řízení zásobovacích operací [2008-2010]

635th Supply Chain Management Group

     
Název:
Name:
635. skupina pro řízení zásobovacích operací
Originální název:
Original Name:
635th Supply Chain Management Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2008
Předchůdce:
Predecessor:
Logistické zabezpečovací středisko přepravních vzdušných sil
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.2010
Nástupce:
Successor:
635. skupina pro zásobovací operace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2008-DD.MM.RRRR 635. křídlo pro řízení zásobovacích operací
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/635-skupina-pro-rizeni-zasobovacich-operaci-2008-2010-t138089#452233Verze : 0
MOD