Main Menu
User Menu

63. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování [1992-1992]

63rd Radar Surveillance and Warning Group

     
Název:
Name:
63. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Originální název:
Original Name:
63. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
63. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1992-31.12.1992 1. radiotechnická brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.03.1992-31.12.1992 Košice, Kasárny Slobody /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1992-31.12.1992 631. středisko radiolokačního průzkumu
01.03.1992-31.12.1992 632. středisko radiolokačního průzkumu
01.03.1992-31.12.1992 Velitelské stanoviště 63. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
31.10.1992-31.12.1992 633. středisko radiolokačního průzkumu

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.03.1992-31.12.1992 VÚ 6124 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina, fond 00000 (63. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování),
URL : https://www.valka.cz/63-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1992-1992-t48489#454951Verze : 0
MOD
Diskuse
Velenie skupiny bolo priamo v meste Košice, skupina mala len dva podriadené strediská, Veľká Ida (K-66, PRV-11, PRV-17) a Michalovce (P-18, ST-68U, RL-4AS, PRV-11)
URL : https://www.valka.cz/63-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1992-1992-t48489#219746Verze : 0

Citace - Michal Pertzian :

Velenie skupiny bolo priamo v meste Košice, skupina mala len dva podriadené strediská, Veľká Ida a ......


Skupina sídlila až do roku 2001 v kasárňach Slobody. Kasárne potom armáda odovzdala mestu KE a skupina sa presťahovala do Malinovského kasární. Tie armáda odovzdala mestu v r. 2005. Viď korzar.sme.sk a www.mosr.sk Skupina ako taká medzitým zanikla zostali len roty vo V.Ide a v Michalovciach.
URL : https://www.valka.cz/63-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1992-1992-t48489#618524Verze : 3

Citace - ujeto :


Skupina sídlila až do roku 2001 v kasárňach Slobody. Kasárne potom armáda odovzdala mestu KE a skupina sa presťahovala do Malinovského kasární. Tie armáda odovzdala mestu v r. 2005.Skupina ako taká existovala aj po roku 1995? Ako súčasť 35. protiletadlovej raketovej brigády? Mám to chápať tak, že 63. SkRLPsaU sa transformovala na 35. SkRLPsaU a zrušená bola až niekedy po roku 2001? Teraz neriešim jednotky vo Veľkej Ide a Michalovciach, pýtam sa čisto na veliteľstvo skupiny.
URL : https://www.valka.cz/63-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1992-1992-t48489#618551Verze : 0
MOD
63. skupina po vzniku 35.plrb bola začlenená do jej zostavy ako 35.skupina RLPsaU, po reoredy brigády v 2001 roku na 1.plrb pokračovala skupina mimo jej zostavu ako 1. SkRLPsU Košice. Skupina v Košiciach zanikla pri následnej reoredy v r.2003. Strediská - roty v Michalovciach a V. Ide zostali zachované.
Veliteľstvo skupiny, VS skupiny, technické a logistické jednotky skupiny boli v r. 1993-2001 dislokované v kasárňach Slobody v Košiciach.
URL : https://www.valka.cz/63-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1992-1992-t48489#618553Verze : 2
Čiže 63.skupina RLPsaU mala r, 1995 - 2001 svojho nástupcu v 35.skupine RLPsaU (sídlila v Košiciach ale bola len ako podriadená súčasť) v podriadenosti 35.plrb Rožňava, po reoredy 35.plrb na 1.plrb v r. 2001 - 2003 pokračovala ako 1. SkRLPsU Košice ale už v podriadenosti Veliteľa vzdušných síl OSSR. Následná reoredy v r.2003 - rádiolokačné jednotky dostali novú podobu v novovzniknutom prápore RL prieskupu s rotnou organizáciou.

Z webu www.mil.sk z r.2003 (už nie je online dostupný)
Dňa 1.10.2003 vznikol Prápor rádiolokačného prieskumu v dôsledku reorganizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky so sídlom Zvolen – Baková Jama. Bol vytvorený z dvoch útvarov:
1. SkRLPsU Košice
2. SkRLPsU Mierovo
URL : https://www.valka.cz/63-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1992-1992-t48489#618555Verze : 0
Z webu www.mil.sk z r.2003 (už nie je online dostupný)
Dňa 1.10.2003 vznikol Prápor rádiolokačného prieskumu v dôsledku reorganizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky so sídlom Zvolen – Baková Jama. Bol vytvorený z dvoch útvarov:
1. SkRLPsU Košice
2. SkRLPsU Mierovo

Táto zmena je zachytená aj v Ročenke MOSR 2003
63. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování [1992-1992] -


Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

63. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování [1992-1992] -


Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/63-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1992-1992-t48489#618556Verze : 1
Dik. Na ročenky MO SR som úplne zabudol.
URL : https://www.valka.cz/63-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1992-1992-t48489#618569Verze : 0
MOD
Ročenky MO SR sú však z roka na rok, horšie. Kým tie prvé po roku 1993 obsahovali pomerne podrobný popis diania v armáde-resp. v OSSR, tie posledné sú na tom tak, že z rádovo z cca 150 stranovej brožúry je napr. vzdušným silám venovaných 4-5 strán - pozri prehľad posledné tri roky - R2015 152/4, R2016 164/5, R2017 168/4 a naviac kvalita grafiky je bohužiaľ mizerná pritom je súbor označený ako hq - stačí pozrieť a porovnať tu https://www.mod.gov.sk/rocenka-mo-sr/
URL : https://www.valka.cz/63-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1992-1992-t48489#618574Verze : 0