Main Menu
User Menu

628. zdravotnická skupina [2009- ]

628th Medical Group

     
Název:
Name:
628. zdravotnická skupina
Originální název:
Original Name:
628th Medical Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.2009
Předchůdce:
Predecessor:
628. Nemocnice USAF
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.01.2010-DD.MM.RRRR 628. letištní křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/628-zdravotnicka-skupina-2009-t138083#452227Verze : 1
MOD