Main Menu
User Menu
Reklama

62. automobilní prapor [1961-1983]

62nd Automobile Battalion

     
Název:
Name:
62. automobilní prapor
Originální název:
Original Name:
62. automobilní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
12. automobilní rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1983
Nástupce:
Successor:
20. prapor materiálního zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.11.1983 20. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.11.1983 Ostrov nad Ohří, ?
Velitel:
Commander:
01.09.1961-01.11.1983
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1961-01.11.1983
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.11.1983 VÚ 4404 Ostrov nad Ohří
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/62-automobilni-prapor-1961-1983-t67228#407499Verze : 0
MOD
Reklama