Main Menu
User Menu
Reklama

62. automobilní prapor [1954-1955]

62nd Automobile Battalion

     
Název:
Name:
62. automobilní prapor
Originální název:
Original Name:
62. automobilní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
12. automobilní rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
12. automobilní rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-09.05.1955 12. střelecká divize
09.05.1955-01.11.1955 20. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.11.1955 Karlovy Vary

Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.11.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1954-01.11.1955
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.11.1955 VÚ 4404 Karlovy Vary
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/62-automobilni-prapor-1954-1955-t67227#408226Verze : 0
MOD
Reklama