Main Menu
User Menu

61. seskupení logistické podpory [1988-RRRR]

61st Logistic Support Group

Agrupación de Apoyo Logístico nº61 (AALOG 61)

     
Název:
Name:
61. seskupení logistické podpory
Originální název:
Original Name:
Agrupación de Apoyo Logístico nº61 (AALOG 61)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.09.1988
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.09.1988-14.05.1997 6. vojenská oblast
22.09.1988-14.05.1997 Velitelství logistické podpory Střed
14.05.1997-15.05.2005 Velitelství logistické podpory Střed
15.05.2005-21.01.2011 2. skupina pozemní logistické podpory
21.01.2011-DD.MM.RRRR Logistická brigáda
Dislokace:
Deployed:
22.09.1988-DD.MM.RRRR Valladolid, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/61-seskupeni-logisticke-podpory-1988-RRRR-t85626#613590Verze : 6
MOD
Na základe reorganizácie vojenského regiónu severovýchod na základe I.G. 3/87 EME, je vytvorené Zoskupenie Logistickej podpory (Agrupación de Apoyo Logístico) nº 61 (AALOG-61) a je špecifikované v prílohe “M″ I.G. 14/86 z 22.9.1988. Pôvod AALOG 61 má v jednotkách Intendancie a môžeme ho datovať až do roku 1904, kedy sa vytvára 7 veliteľstvo administratívnych jednotiek, so sídlom vo Valladolide na základe Kráľovského dekrétu z 2.11.1904. Na základe O.M. 11/90 z 1.2.1990 dostáva zoskupenie svoju zástavu.

Úlohy AALOG 61
Základnou úlohou tohto zoskupenia je poskytovať logistickú podporu jednotkám ktoré pôsobia v zóne pôsobnosti AALOG. V rámci svojej pôsobnosti poskytuje podporu personálnu, sanitnú, skladovú, vykonáva údržbu a správu ako aj výstavbu v prípade potreby, taktiež poskytuje služby prepravné a ekonomické. Taktiež jednotka má za úlohu konštruovať v prípade intermodulárne terminály ako aj poskytovať v prípade potreby pomoc civilnému obyvateľstvu.
V rámci skladovej úlohy
Plní jednotka úlohy zabezpečenia, uskladnenia, distribúcie a výdaju najrozličnejšieho materiálu pre potreby operačných síl, podľa ich požiadaviek. Taktiež je zodpovedné za skladovanie materiálov tried I až VII a ich výdaj, ako aj za ich inventarizáciu. Kontroluje spotrebu materiálu v skladoch ako aj u jednotiek, realizuje celkovú priamu logistickú podporu jednotkám. Poskytuje podporu mobilnými prostriedkami ako aj svojim personálom, jednotkám ktoré o to požiadajú.
V rámci údržby
Spolu s ďalšími súčasťami vykonáva opravy a údržbu výzbroje, výstroje a ostatných materiálov, aby sa vždy nachádzali v stave použiteľnosti. Vykonáva preventívne kontroly uvedených materiálov a prípadné nedostatky odstraňuje, a vykonáva katalogizáciu závad. Taktiež vedie evidenciu náhradných dielov použiteľných a použitých pri údržbe. Poskytuje služby odťahovej služby ako aj vyprosťovacie práce vozidiel a materiálov.
V rámci prepravy
Spolu s ostatnými zložkami vykonáva prepravu materiálov a personálu podľa potrieb operačných zložiek. Materiály sú prepravované podľa potrieb jednotlivých skladov a výdajných miest, ako aj podľa potrieb podporovaných jednotiek. Vykonáva podporu v preprave jednotiek, ktoré o to požiadajú, ako aj je schopné budovania prepravných terminálov podľa potrieb. Svojimi prepravnými prostriedkami poskytuje potrebnú pomoc jednotkám pôsobiacim v zóne pôsobnosti. Taktiež jednotka organizuje školenia vodičov ako aj kurzry vedenia vozidiel.
AALOG 61 sa zúčastnilo niektorých medzinárodných misií na ktorých sa podieľala Armáda Španielska. V rámci mnohých misií poskytovalo humanitárnu podporu obyvateľstvu ako súčasť Zoskupenia Expedičných logistických síl. Tieto misie boli napríklad v: Bosne a Herzegovine, v Kosove, v Afganistane, v Indonezii, Iraku, Pakistane, Congu, Líbanone, Etiopii, na Haiti, atď.

Jednotka sídli vo Valladolide.

zdroj:
www.ejercito.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/aalog61

URL : https://www.valka.cz/61-seskupeni-logisticke-podpory-1988-RRRR-t85626#316665Verze : 1
MOD