Main Menu
User Menu

607. logistická pohotovostní skupina [2008- ]

607th Logistics Readiness Group

     
Název:
Name:
607. logistická pohotovostní skupina
Originální název:
Original Name:
607th Logistics Readiness Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.10.2008
Předchůdce:
Predecessor:
607. skupina leteckého zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.10.2008-DD.MM.RRRR 7. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/607-logisticka-pohotovostni-skupina-2008-t138069#452213Verze : 1
MOD