Main Menu
User Menu

603. ženijní maskovací prapor [1942-RRRR]

603rd Engineer Camouflage Battalion

     
Název:
Name:
603. ženijní maskovací prapor
Originální název:
Original Name:
603rd Engineer Camouflage Battalion
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1942
Předchůdce:
Predecessor:
603. ženijní prapor (maskovací)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR 1. armáda
DD.01.1944-DD.09.1945 23. velitelství speciálnich jednotek
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1942-DD.MM.1945 Fitz, Otis R. (Lieutenant Colonel)
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Hooper, William (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelská a zabezpečovací rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Maskovací ženijní rota A
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Maskovací ženijní rota B
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Maskovací ženijní rota C
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Maskovací ženijní rota D
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jack Kneece: Ghost Army of World War II; Pelican Publishing 2001;
Jonathan Gawne: Ghosts of the ETO: American Tactical Deception Units in the European Theater, 1944-1945; Casemate Publishers 2009
URL : https://www.valka.cz/603-zenijni-maskovaci-prapor-1942-RRRR-t177508#522682Verze : 0
MOD
Predchodca 603. maskovacíeho ženijného práporu vznikol v roku 1930 v rámci aktívnych záloh štátu Michigan. Tieto ženijné prápory boli podriadené príslušným velietľstvám oblasti, resp. armád. V priebehu svojej existencie bol v roku 1933 prepodriadený k Aktívnym zálohám štátu Georgia a dislokovaný vo Waycross a od marca 1937 v Savannah. K 01.01.1938 sa prápor stal súčasťou pravidelnej armády, ale k 07.08.1940 bol inaktivovaný z dôvodu nedostatku personálu. Jeho rozvinutie v prípade mobilizácie bolo pripravené na základni Camp Smith v štáte New York.

Po vstupe USA do vojny boli do práporu povolaní najmä umelci z oblasti New York a Filadelfia. Mnohí z povolaných umelcov mali za sebou úspešnú umelckú kariéru, napr. Ellsworth Kelly, Arthur Shilstone, Artur Singer, George Martin, dizajnér George Diestel, módny návrhár Bill Blass, fotograf Art Kane a ďalší. Mnohí z povolancov vyštudovali Pratt Institute a priemerný IQ u práporu dosahoval 119.

Schopnosti práporu v oblasti maskovania boli reálne otestované pri maskovaní leteckej továrne spoločnosti Martin v Middle River (Maryland), ktorá bola považovaná za jeden z prioritných cieľov v prípade, že nacistické Nemecko by podniklo strategické nálety na územie USA.

Napriek úspechom bol prápor pred zaradením do "Armády duchov" personálne lustrovaný a veľa jeho príslušníkov bolo z práporu premiestnených z dôvodu podozrenia z homosexuálnej orientácie a zženštilosti, čo v tomto období bolo považované za bezpečnostné riziko.

V období pôsobenia práporu v Armáde duchov mal prápor celkom 28 dôstojníkov, 2 práporčíkov a 361 poddôstojníkov a príslušníkov mužstva. Každá rota bol tvorená veliteľstvom roty a 4 čatami. Čata mala 12 mužov, z toho jednoho dôstojníka. Úlohou práporu bolo imitovať bojové jednotky (tankové, delsotrecké) v oblastiach, kde ich bol nedostatok, resp. vytvárať klamné priestory sústredenia týchto jednotiek s cieľom poskytovať protivníkovi vizuálne klamné informácie. Na tieto účely bol prápor vybavený širokou škálou makiet bojovej techniky, vrátane nafukovacích tankov, diel a ďalšej techniky a tiež prostriedkami na vytváranie makiet bojovej techniky priamo na bojisku z miestnych zdrojov s príslušnými maskovacími prostriedkami.

Zdroj: Gawne, Jonathan: Ghosts of the ETO: American Tactical Deception Units in the European Theater, 1944-1945; Casemate Publishers 2009
Clay, Steven E.: US Army Order of Battle 1919-1943 vol. 3; Combat Studies Institute Press Fort Leavenworth
URL : https://www.valka.cz/603-zenijni-maskovaci-prapor-1942-RRRR-t177508#522686Verze : 0
MOD