Main Menu
User Menu

6. vševojsková armáda [1992-1993]

6th Combined Arms Army

6-я общевойсковая армия (6 ОА) - I. формирование

     
Název:
Name:
6. vševojsková armáda
Originální název:
Original Name:
6-я общевойсковая армия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.05.1992
Předchůdce:
Predecessor:
6. vševojsková armáda
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1998
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.05.1992-DD.MM.1998 Leningradský vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.05.1992-DD.06.1994 Jakubov, Jurij Nikolajevič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
DD.06.1994-DD.09.1996 Boldyrev, Vladimir Anatolievič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
DD.09.1996-DD.08.1998 Sucharev, Vjačeslav Ivanovič1) (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.1992-DD.06.1994 Boldyrev, Vladimir Anatolievič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:

07.05.1992

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
převzato od předchůdce /taken from the predecessor

Poznámka:
Note:
Podľa Ministerstva brany RF bola armáda rozpustená v roku 1998

1) dočasne poverený velením
Zdroje:
Sources:
Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Вооружённые Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска. — Томск: Издательство Томского университета, 2013 — ISBN 978-5-89503-530-6
ens.mil.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/6-vsevojskova-armada-1992-1993-t250531#690387Verze : 0
MOD