6. tanková divize [1939-1945]

6th Tank Division
6. Panzer-Division
     
Název:
Name:
6. tanková divize 6th Tank Division
Originální název:
Original Name:
6. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.10.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1. lehká divize 1st Light Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.10.1939-DD.12.1939 ?
DD.12.1939-DD.05.1940 Skupina armád B
DD.05.1940-DD.06.1940 16. armáda
DD.06.1940-DD.07.1940 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXI
DD.07.1940-DD.09.1940 Velitelství záložního vojska
DD.09.1940-DD.03.1941 XVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.03.1941-DD.05.1941 18. armáda
DD.05.1941-DD.06.1941 Tanková skupina 4
DD.06.1941-DD.10.1941 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.10.1941-DD.11.1941 LVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.11.1941-DD.12.1941 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.12.1941-DD.02.1942 V. armádní sbor
DD.02.1942-DD.03.1942 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.03.1942-DD.05.1942 LVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1942-DD.06.1942 1. armáda
DD.06.1942-DD.07.1942 Felberova armádní skupina
DD.07.1942-DD.09.1942 7. armáda
DD.09.1942-DD.11.1942 XXV. armádní sbor
DD.11.1942-DD.12.1942 7. armáda
DD.12.1942-DD.01.1943 Hothova armádní skupina
DD.01.1943-DD.05.1943 XXXXVIII. tankový sbor
DD.05.1943-DD.06.1943 Kempfův armádní oddíl
DD.06.1943-DD.08.1943 III. tankový sbor
DD.08.1943-DD.09.1943 LII. armádní sbor
DD.09.1943-DD.10.1943 XXXXII. armádní sbor
DD.10.1943-DD.11.1943 XXXXVIII. tankový sbor
DD.11.1943-DD.12.1943 XI. armádní sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 4. tanková armáda
DD.02.1944-DD.03.1944 XXXXVI. tankový sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 LIX. armádní sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 III. tankový sbor
DD.05.1944-DD.06.1944 1. tanková armáda
DD.06.1944-DD.08.1944 Velitelství záložního vojska
DD.08.1944-DD.09.1944 2. armáda
DD.09.1944-DD.11.1944 XXIII. armádní sbor
DD.11.1944-DD.01.1945 2. armáda
DD.01.1945-DD.02.1945 LXXII. armádní sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 I. jezdecký sbor
DD.04.1945-DD.05.1945 II. tankový sbor SS
DD.05.1945-08.05.1945 XXIV. tankový sbor
18.10.1939-DD.12.1939 ?
DD.12.1939-DD.05.1940 Army Group B
DD.05.1940-DD.06.1940 16th Army
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXI Special Purpose Higher Command
DD.07.1940-DD.09.1940 Replacement Army Command
DD.09.1940-DD.03.1941 XVI Army Corps (motorized)
DD.03.1941-DD.05.1941 18th Army
DD.05.1941-DD.06.1941 4th Tank Group
DD.06.1941-DD.10.1941 XXXXI Army Corps (motorized)
DD.10.1941-DD.11.1941 LVI Army Corps (motorized)
DD.11.1941-DD.12.1941 XXXXI Army Corps (motorized)
DD.12.1941-DD.02.1942 V Army Corps
DD.02.1942-DD.03.1942 XXXXVI Army Corps (motorized)
DD.03.1942-DD.05.1942 LVI Army Corps (motorized)
DD.05.1942-DD.06.1942 1st Army
DD.06.1942-DD.07.1942 Army Group Felber
DD.07.1942-DD.09.1942 7th Army
DD.09.1942-DD.11.1942 XXV Army Corps
DD.11.1942-DD.12.1942 7th Army
DD.12.1942-DD.01.1943 Army Group Hoth
DD.01.1943-DD.05.1943 XXXXVIII Tank Corps
DD.05.1943-DD.06.1943 Army Detachment Kempf
DD.06.1943-DD.08.1943 III Tank Corps
DD.08.1943-DD.09.1943 LII Army Corps
DD.09.1943-DD.10.1943 XXXXII Army Corps
DD.10.1943-DD.11.1943 XXXXVIII Tank Corps
DD.11.1943-DD.12.1943 XI Army Corps
DD.12.1943-DD.01.1944 XXXXVII Tank Corps
DD.01.1944-DD.02.1944 4th Tank Army
DD.02.1944-DD.03.1944 XXXXVI Tank Corps
DD.03.1944-DD.04.1944 LIX Army Corps
DD.04.1944-DD.05.1944 III Tank Corps
DD.05.1944-DD.06.1944 1st Tank Army
DD.06.1944-DD.08.1944 Replacement Army Command
DD.08.1944-DD.09.1944 2nd Army
DD.09.1944-DD.11.1944 XXIII Army Corps
DD.11.1944-DD.01.1945 2nd Army
DD.01.1945-DD.02.1945 LXXII Army Corps
DD.02.1945-DD.04.1945 I Cavalry Corps
DD.04.1945-DD.05.1945 II SS Tank Corps
DD.05.1945-08.05.1945 XXIV Tank Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
18.10.1939-06.01.1941 Kempf, Werner (General der Panzertruppe)
06.01.1941-DD.06.1941 Landgraf, Franz (Generalleutnant)
DD.06.1941-15.09.1941 Thoma, Wilhelm Josef Ritter von (General der Panzertruppe)
15.09.1941-01.04.1942 Landgraf, Franz (Generalleutnant)
01.04.1942-07.02.1943 Raus, Erhard (Generaloberst)
07.02.1943-14.07.1943 Hünersdorff, Walther von (Generalleutnant)
14.07.1943-21.08.1943 Crisolli, Wilhelm (Generalmajor)
21.08.1943-08.02.1944 Waldenfels, Rudolf Freiherr von (Generalleutnant)
08.02.1944-21.02.1944 Marcks, Werner (Generalleutnant)
21.02.1944-13.03.1944 Waldenfels, Rudolf Freiherr von (Generalleutnant)
13.03.1944-28.03.1944 Denkert, Walter (Generalleutnant)
28.03.1944-DD.MM.1944 Waldenfels, Rudolf Freiherr von (Generalleutnant)
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Bernuth, Hans-Otto von (Oberst)
DD.MM.1944-23.11.1944 Waldenfels, Rudolf Freiherr von (Generalleutnant)
23.11.1944-18.01.1945 Jürgen, Friedrich Wilhelm (Oberst)
20.01.1945-08.05.1945 Waldenfels, Rudolf Freiherr von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
20.09.1940-08.03.1942 Kielmansegg, Johann Adolf von (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
18.10.1939-08.05.1945 Divizní jednotky 57
18.10.1939-08.05.1945 Division Units 57
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/6-tankova-divize-1939-1945-t3804#462189 Verze : 2
Stručná historie 6. tankové divize

V říjnu 1938 vznikla ve Wuppertalu. Bojová činnost 6. tankové divize začala v květnu 1940 ve Flandrech. Po ukončení francouzského tažení byla převelena k výcviku do Východního Pruska.
V červnu 1941 bojovala na severním směru v okolí Leningradu. Utrpěla tak velké ztráty, že některé roty ztratily veškerou obrněnou techniku. V květnu 1942 byla 6. tanková divize stažena do Francie k doplnění stavu.
V prosinci 1942 byla znovu převelena na východ, na jižní část sovětsko-německé fronty. Jako součást 4. tankové armády bojovala na frontě u Stalingradu. Zúčastnila se bojů u Charkova. V srpnu 1943 útočila během operace "Zitadella" na Bělegorod.
V lednu 1944 byla přesunuta k obraně Budapešti, poté z Maďarska ustoupila a v březnu 1945 se dostala do Rakouska a na Moravu.
Části 6. tankové divize se u Brna vzdali Rudé armádě.
URL : https://www.valka.cz/6-tankova-divize-1939-1945-t3804#11038 Verze : 0
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 6. Panzer Division:
Franz Baeke 1/11/1943
Hans-Guenther Bethke 9/4/1940
Siegfried Betke 8/8/1944
Otto Bittorf 11/18/1944
Ludwig Bloos 4/6/1944
Hermann Danzer 12/21/1940
Hans-Karl Esebeck 7/4/1940
Max Grieser 8/14/1944
Karl Hirsch 10/18/1941
Ignatz Hoensbroesch 6/4/1944
Heinrich Huels 9/21/1944
Walther Huenersdorff 12/22/1942
Werner Kempf 6/3/1940
Wilhelm Kloepping 5/15/1943
Bernhard Kluth 11/28/1940
Richard Koll 7/15/1941
Willy Langenohl 4/30/1945
Hasso Manteuffel 12/31/1941
Bernhard Mikus 8/26/1943
Franz Millonig 10/18/1941
Heinrich Mondabon 12/4/1941
Gerhard Moormann 5/14/1944
Erich Oeckel 6/24/1940
Theodor Populo 7/27/1941
Friedrich Quentin 2/8/1943
Erhard Raus 10/11/1941
Johann Ravenstein 6/3/1940
Wilhelm Reimann 12/26/1944
Gustav Reimar 7/28/1943
Franz Richter 5/14/1944
Konstantin Rogalla von Bieberstein 7/24/1943
Günther Schemm 10/26/1944
Wilhelm Schuetten 6/4/1944
Erich Seckendorff 9/4/1940
Paul Stahl 5/4/1944
Hans Stern 7/15/1941
Martin Unrein 9/10/1943
Heinz Wagner 1/24/1943
Rudolf Waldenfels 10/11/1941
Hugo Wiesemann 9/21/1944
Hans-Joachim Wissemann 2/8/1943
Erich Zernin 9/13/1943
Alois Zmugg 10/18/1941
URL : https://www.valka.cz/6-tankova-divize-1939-1945-t3804#40200 Verze : 0
článek k podrobnější historii

URL : https://www.valka.cz/6-tankova-divize-1939-1945-t3804#40203 Verze : 1
Prvý znak platil v roku 1940,druhý bol používaný v 1941 pri operácii Barbarossa a v bojoch pri Moskve,tretí sa vyskytoval napr. pri Kursku.
Existoval ešte jeden znak,ktorý sa používal od 1941-1945.
URL : https://www.valka.cz/6-tankova-divize-1939-1945-t3804#45109 Verze : 0
Koncem války byly svazky 6.PD možné vystopovat po velké části Moravy jako například Brtnice (u Jihlavy), Polná (u Jihlavy), Náměšť nad Oslavou, Třebíč či Velké Maziříčí....dokonce v Praze.
Na sklonku války byla divize podřízena a dislokována :
období svaz sbor arm.skup lokace
4/45 II. SS 6. Pz. Armee Süd Wídeň
5/45 XXIV 1. Pz. Armee Mitte Brno


Další dvě verze znaku 6PD. Zajímavý je fakt, že poslední verzi ("luk s šípem") lze spatřit na kolových vozidlech (např Kubelwagen, Opel Blitz), polopásácích (Sd.Kfz 251/1 Ausf.A, Sd.Kfz 250/9 NEU) i lehčích pásových vozidlech (GW38M für s.I.G.33/2 (Sf.) ’Grille‘)ale zatím není prokázán na žádném z tanků! Ať už se jedná o Pz IV J či pantery!
Mnoho vozidel 6.PD používala na našem území i RA. Stroje jako Sd.Kfz 251 či BMW R75 jsou známy z Dobříše.
Zdroje :
http://www.feldgrau.com/PzDiv.php?ID=6
vlastní výzkum
6. tanková divize [1939-1945] - Varianta starší verze znaku.

Varianta starší verze znaku.
6. tanková divize [1939-1945] - Poslední varianta znaku

Poslední varianta znaku
URL : https://www.valka.cz/6-tankova-divize-1939-1945-t3804#309121 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více