Main Menu
User Menu
Reklama

6. rota [1960-1962]

6th Company

     
Název:
Name:
6. rota
Originální název:
Original Name:
6. rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1960
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1962
Nástupce:
Successor:
2. rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1960-01.10.1962 1. prapor
Dislokace:
Deployed:
01.04.1960-01.10.1962 Bratislava, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.04.1960-01.10.1962
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.04.1960-01.10.1962
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
Archív MV SR Nitrianska Streda, f. 7649, k.1, sp. taj.1953, čj. 039/0S-14-53, 0092-OS-53
URL : https://www.valka.cz/6-rota-1960-1962-t185495#541514Verze : 0
MOD
Reklama