Main Menu
User Menu
Reklama

6. královská bavorská pěší divize [1914-1919]

6. (kgl.bayer.) Infanterie-Division

6. Infanterie-Division (kgl.bayer.)
6. pešia divízia ( kráľovská bavorská)


Sídlo jednotky:


1914 - RegensburgPodriadené jednotky:


11. (kgl.bayer.) Infanterie-Brigade / Ingolstadt
11. pešia brigáda (kráľovská bavorská) / sídlo: Ingolstadt


12. (kgl.bayer.) Infanterie-Brigade / Regensburg
12. pešia brigáda (kráľovská bavorská) /sídlo: Rezno


6.(kgl.bayer.) Kavallerie-Brigade / Regensburg
6. jazdecká brigáda ( kráľovská bavorská) / sídlo: Rezno


6.(kgl bayer) Feldartillerie-Brigade / Nürnberg
6. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská) / sídlo: Norimberg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Königlich Bayerisches Chevaulegers-Regiment Taxis Nr.2
Švališersky pluk Taxis (kráľovský bavorský) č.2


Königlich BayerischesDivision-Brückentrain-Abteilung Nr. 6
Kráľovský bavorský divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský bavorský) č. 6


Nadradené stupne:


6. Armee - 6. armáda
III. Armeekorps (kgl.bayer.) – 3. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
Velitelia:


1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/6-kralovska-bavorska-pesi-divize-1914-1919-t67010#237039Verze : 0
MOD
Reklama