6. kanadská divize [1945-1945]

6th Canadian Division
6th Division, C.A.P.F. / 6th Canadian Division / 6th Canadian Infantry Division / 6th Division
     
Název:
Name:
6. kanadská divize 6th Canadian Division
Originální název:
Original Name:
6th Canadian Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1945
Předchůdce:
Predecessor:
--
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
--
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Hoffmeister, Bertram ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Divize byla zřízena jakou součást Pacifických sil Kanadské armády. Měla být součástí Sboru Commonwealthu v rámci invaze do Japonska.The Division was formed as part of the Canadian Army Pacific Force. It was to be a component of the Commonwealth Corps intended to be used in the invasion of Japan.
Zdroje:
Sources:
www.canadiansoldiers.com
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/6-kanadska-divize-1945-1945-t125320#425645 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více